Arkhidamos

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Arkhidamos II (ö. İÖ 427), İÖ y. 469-427
arasmda hüküm sürmüş Sparta kralı. Sparta’nm
iki krallık ailesinden biri olan Eurypontoslardan
geliyordu. Tahta büyükbabası
Leotykhidas’tan sonra çıktı. İÖ y. 464’teki
büyük depremden sonra, Messenialı helot’-
lann (serf) Spartah efendilerine karşı ayaklanmalan
üzerine Sparta’nın savunmasını
örgütledi. Ancak bunu izleyen 30 yıl boyunca,
Sparta’nın bütün askeri harekâtlanm
öteki krallık ailesi Agiadlar yönetti. Arkhidamos’un
İÖ 432’ye değin yaptıklanna
ilişkin başka bir kayda rastlanmamıştır.
Yunan tarihçisi Thukydides’e göre, bu tarihte
Atina’yla Sparta arasında savaş çıkmasını
(Peloponnesos Savaşı, İÖ 431-404) önlemek
için bazı girişimlerde bulunmuş, ama bir
sonuca ulaşamamıştır.
Arkhidamos İÖ 431, İÖ 430 ve İÖ 428’de
Spartahlann Attika’yı işgalini, İÖ 429’da ise
Plataia’ya yapılan seferi yönetti. Savaşın ilk
10 yılı Arkhidamia Savaşı olarak bilinir.
Arkhidamos’un iki oğlu, II. Agis ve II.
Agesilaos adlanyla Sparta’yı yönettiler.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.