ARKEOLOJİ

ARKEOLOJİ, insanların geçmişi öğrenmelel rini sağlayan bilim dallarından biridir. “Geç mişin incelenmesi” anlamına gelen iki Yunan ca sözcükten türetilmiştir. Arkeoloji bizi yazılı tarihten önce yaşamış insanlara ilişkiı bilgi edinebilme olanağı sağlar. Arkeologla eskiçağlarda yaşayan insanların yaptıklar alet, eşya ve yapı kalıntılarını inceleyerek onların nasıl yaşadıklarım ve nasıl insanla: olduklarını anlamaya çalışırlar.

Arkeologlar çalışmalarını çoğunlukla eski den insanların yaşadığı varsayılan yerlerd< kazılar yaparak yürütürler. Yıkılan bir kentiı üstüne yenisi yapıldığından, eski kentler ge nellikle toprağın altında kalır.

Tarihöncesi arkeolojisi yazılı tarihten önceki insanı inceler. Bu incelemede daha çok kazı yöntemine başvurulur. Kazılar çok büyük bir dikkatle yürütülür, çünkü toprak üstünde de, tarihöncesinden kalan çanak çömlek kırıklarına, taş aletlere ya da su arkları kalıntılarına rastlanabilir.

5.000 yıl öncesinden kalan ilk yazılı bulun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.