Arkadia

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Arkadia, Yunanca a r k a d h î a , Eski Yunanistan’da
Peloponnesos’un orta kesiminde,
dağlık bölge. Arkadia’nın Yunan ve Roma
kır şiirlerinde ve Rönesans edebiyatında bir
cennet olarak gösterilmesi kısmen öbür
yörelerden kopuk oluşuna ve yaşam tarzının
pastoral niteliğine bağlıdır. Düzensiz
yağış alan bölgede az miktarda bağ bulunmasına
karşılık hiç zeytin ağacı yoktur. Yer
yer meşe ormanları görülür ama doğu
kesimi daha kuru ve daha az yeşildir.
Arkadia’mn sınırlan, 4.419 km2’lik bir alan
kaplayan ve doğuda Argolikos körfezine
kadar uzanan bugünkü Arkadhia iliyle (nomos)
tam çakışmaz. Arkadhia ilinin merkezi
Tripolis’tir.
Yükseklikleri 500-1.000 m arasında değişen
havzalarıyla Arkadia Platosu, kuzeyde
Erimanthos ve Kilimi dağlarıyla sınırlanır.
Plato, sayısız yükseltilerle parçalanmıştır.
Bu dağ sıralan doğu Arkadia’da sulannı
yalnızca yeraltı kanallarına boşaltabilen bir
dizi düzlüğü kuşatır. Daha açıklık olan batı
platoda, Alpheios (Alfios) Irmağı ve kollannm
aralanndan kıvrılarak aktığı tek tek
dağlar vardır.
Topografik olarak Yunanistan anakarasının
geri kalan bölümünden ayrı olan Arkadia,
Dorların Yunanistan’ı istilası sırasında
(İÖ 1100-1000) işgal edilmedi ve Kıbns’ta
yerleşen Yunanlılannkine benzer bir lehçeyi
korudu (Arkadia-Kıbns lehçeleri). Eski
Yunan’da bölgeler ve kent devletleri arasında
yüzyıllarca süren savaşlar sırasında Arkadialılann
ittifaklan ve esenliği istikrarsızdı.
Roma Döneminde Arkadia’nın nüfusu
azaldıysa da İS 8. yüzyılda Slav göçmen
akımı nüfus gerilemesini durdurdu. Arkadia
sonralan Frank baronlannm çatışmalanndan
çok zarar gördü ama Türk yönetimi ve
Arnavut göçüyle yeniden zenginleşti. Arkadia
Yunan Bağımsızlık Savaşı’nda (1821-29)
çarpışmalara sahne oldu. Nüfus (1981) il,
107.932.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.