Arkadia

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Arkadia Akademisi, Roma’da 1690’da
kurulan edebiyat akademisi. Amacı, 17.
yüzyıl boyunca İtalyan şiirine egemen olan
ve kurucusu Giambattista Marino’nun adıyla
anılan Marinoculuk(*) Akımına karşısavaşmaktı. Arkadiacılar, klasik şiirden
esinlenen, özellikle de Yunan ve Roma
pastoral şiirine dayanan, doğal ve yalın bir
şiir arayışı içindeydiler.
Arkadia Akademisi’ni kurma düşüncesi,
tahtından çekilip Roma’da bir edebiyat
çevresi oluşturan İsveç kraliçesi Kristina’
dan çıkmıştı. Kristina’nın 1689’da ölmesinden
sonra, onun başlattığı toplantılara süreklilik
kazandırmak ve “kötü zevki bir
daha dirilmemek üzere yok etmek” amacıyla
dostları akademinin kuruluşunu gerçekleştirdiler.
Akademiye, eski Yunanistan’ın
kırsal bölgesi Arkadia’nm adını verdiler ve
kendileri de eski Yunan adlan kullanmaya
başladılar. Simgeleri olarak Pan’ın flütünü,
koruyuculan olarak da ilk ziyaretçileri çobanlar
olan çocuk İsa’yı seçtiler.
Arkadia Akademisi’nin kuruculan arasında
klasik edebiyat uzmanı ve eleştirmen
Gian Vincenzo Gravina, Giovan Mario
Crescimbeni, Giovan Battista Zappi, Alessandro
Guidi ve Carlo Innocenzo Frügoni
bulunuyordu. Arkadiacı şiirlerin genellikle
çok donuk ve taklitçi olmalanna karşın,
akademi 17 ve 18. yüzyıllarda iki özgün
yazar çıkardı. Bunlardan biri, daha çok
canzonetta türündeki ustalığıyla tanınan
Paolo Rolli, öbürü de İtalyan edebiyatının
en büyük lirik ve libretto yazarlanndan
Pietro Metastasio’dur. Şiirlerinde ölçü denemelerine
girişen Gabriello Chiabrera,
İngiliz şairleri Dante Gabriel ile Christina
Rossetti’nin babası Gabriele Rossetti ve
akademinin 200. yıldönümü için bir şiir
yazan, yetenekli bir şair olan Papa XIII.
Leo da Arkadiacılar arasında yer alırlar.
Arkadia Akademisi, İtalyan şiirinin yalınlaştınlmasında
etkili oldu. Bunun yanı sıra,
İtalya’nın birçok yerinde, belirli bir edebi
amacı olmamakla birlikte pastoral yaşam
tarzına dönmeyi amaçlayan çeşitli Arkadiacı
toplulukların kurulmasına yol açtı. İtalyan
komedisine 18. yüzyılda büyük yenilikler
getiren Carlo Goldoni de, oyun yazarlığına
başlamadan önce Pisa’da böyle bir
topluluğun üyesiydi.
Akademi 1925’te tarihi ye akademik bir
kuruma dönüştürüldü ve İtalyan Edebiyat
Akademisi olarak yeniden adlandırıldı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.