Ark lambası

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

ark lambası, iki iletken arasında elektrik
arkı oluşturulması yöntemine dayalı olarak
çahşan lamba türü. İletken olarak genellikle
karbon çubuklann kullanıldığı bu lambalar
da ışık kaynağı, elektrik arkı ile iletkenlerin
ısınan uçlandır. Çok parlak ışığa gereksinim
duyulan uygulamalarda, örneğin ışıldaklarda
ve film projektörlerinde ark lambasından
yararlanılır. Ark lambası terimi genellikle,
aralannda bir hava aralığı bulunan
yanan karbon elektrotlardan oluşan lambalar
için kullanılır. Oysa, floresan lambalar
ile öbür elektrik boşalımlı lambalar da, gaz
ortamlı tüplerde oluşturulan elektrik arkıyla
ışık verirler. Kimi morötesi lambalar da ark
lambası türlerindendir.
İlk ark lambası, 1807’de Sir Humphry
Davy tarafından yapıldı. 2 bin pilden oluşan
bir batarya kullanan Davy, iki kömür çubuk
arasında 100 mm uzunluğunda bir elektrik
arkı elde etmişti. 1870’lerin sonlannda,
daha uygun elektrik üreteçlerinin ortaya
çıkışıyla birlikte, çeşitli alanlarda ark lambası
kullanımı da yaygınlaştı. 1878’den sonra,
başta Paris olmak üzere birçok Avrupa
kentinin cadde ve sokaklannm aydınlatılmasında,
Rus mühendis Yabloçkov’un geliştirdiği
bir tür ark lambası olan Yabloçkov
lambası kullanılmaya başlandı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.