Ariya-puggala

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

ariya-puggala (Pali dilinde “soylu kişi”),
kısaltılmış biçimi a r î y a , Sanskrit dilinde
a r y a – p u d g a l a , Theravada Budacıhğında
dört kutsallık düzeyinden birine ulaşmış
kişi. İlk kutsal kişi türüne sotapanna-puggala
(ırmağı aşan) adı verilir ve bu kişi, en
fazla yedi yeniden doğuştan sonra NibbaruCya
(Sanskrit dilinde: Nirvana, Budacı
düşünce ve uygulamalannm en yüksek amacı)
ulaşacaktır. Bir başka kutsal kişi türüne
sakadagamin (bir kez geri dönen) ya da
Nibbana’ya ulaşmadan önce, yalnızca bir
kez daha insani dünyada yeniden doğmak
zorunda olan denir. Ariya-puggala’ mn
üçüncü bir türü anagamin (asla geri dönmeyen)
ya da insanlar âleminde yeniden doğmayacak
ve ölüm amnda tannlar âlemine
girecek kişidir. Asla geri dönmeyen de
Nibbana’ya ulaşmış sayılmaz.
Theravada Budacısı en yüksek kutsallık
düzeyinde arahanftır (Sanskrit dilinde: arhat),
yani herhangi bir insani ya da insanüstü
âlemde yeniden doğuşlardan tümüyle ve
mutlak olarak kurtulmuş kişidir. Theravada
Budacılannda örnek insan olan arahant,
Mahayana Budacı okulunun kişilik ülküsü
bodhisattva ile (Sanskrit dilinde “geleceğin
Budası”) kanştınlmamalıdır. İkincisi aydınlığa
ulaşmış, ama bütün insanlar aynı derecede
özgürleşinceye değin görüşlerini öğretmeyi
seçerek, Nirvana’ya katılmayı reddetmiş
kişidir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.