Aristomenes

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Aristomenes, İÖ 8. yüzyılda Spartahlann
köleleştirdiği Messeniahlann giriştiği başansız
ayaklanmanın efsaneleşmiş kahramanı.
Aristomenes, büyük bir olasılıkla tarihte
yaşamış bir kişi olmakla birlikte, yaşamöyküsü
çeşitli efsanevi öğelere boğulmuştur.
Bu efsanelerin en yaygın olanına göre,
Aristomenes II. Messenia Savaşı olarak
bilinen ayaklanmanın önderidir; çeşitli zaferler
kazandıktan sonra “Büyük Hendek”
Savaşı’nda Arkadia kralı Aristokrates’in
ihanetine uğrar ve yaklaşık 11 yıl Eira’da
kuşatma altında kalır. En sonunda Spartahlar
kaleyi ele geçirince Rodos’a kaçarak
burada sürgünde yaşar. <>
Bu efsanenin izleri IÖ 4. yüzyılda yaşamış
olan Yunan tarihçisi Kallisthenes’e değin
iner. İÖ 3. yüzyılda yaşayan Giritli ozan
Rhianos’un altı kitaptan oluşan destanında,
Aristomenes İÖ 490’daki bir ayaklanmanın
kahramanı olarak anlatılır. Prieneli tarihçi
Myron (İÖ 2. yy) ise Aristomenes’i, efsanenin
ilk biçiminde sözü edilen, Sparta’nin İÖ
8. yüzyılda Messenia’yı işgaliyle birlikte ele
almıştır. Yunanlı coğrafyacı Pausanias,
Myron’un anlattıklanndan ve başka kaynaklardan
yola çıkarak, İS 2. yüzyılda bu
konuda bilinen en uzun öyküyü yazdı. IÖ 7.
yüzyılda geçen bir ayaklanmayı anlatan bu
öykü, özellikle Rhianos’tan alman romantik
öğelerle bezenmiştir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.