Arîstîdes

Arîstîdes o u in t i l i a n u s (ü. İS 2. ya da 3.
yy), müzik üzerine denemesi (Peri musikes)
ile modem dünyanın eski Yunan müzik
bilgisi konusundaki ana kaynaklanndan birini
oluşturan Yunanlı yazar. Bu yapıtta
gam, ölçü ve melodi kompozisyonu konulannm
yanı sıra, müziğin eğitsel değeri ve
matematik aracılığıyla doğadaki olgular ile
ilişkisi ele alınır. Bizans ve Arap bilginleri
tarafından temel bir yapıt olarak görülen bu
çalışmanın önemi günümüz bilim adamlan
tarafından da kabul edilmektedir. Marcus
Meibom’un yayıma hazırladığı yapıt
1652’de basıldı; 1882’de Albert Jahn kitap
üzerine eleştirilerini içeren bir başka baskı
yayımladı; 1937’de ise kitabın Rudolf Schâfke’nin
açıklamalannı kapsayan Almanca
baskısı yapıldı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)