Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Anasayfa » wiki » Ariş el-

Ariş el-

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ariş, el-, Mısır’ın Sina’ş-Şameliye (Kuzey
Sina) ilinin (muhafaza) yönetim merkezi,
kent. Akdeniz kıyısında bulunan kent, ülkenin
kuzeydoğusundaki Sina Yanmadasımn
en büyük yerleşim birimidir. 1967’den,
yeniden Mısır’a bağlandığı 1979’a değin
İsrail askeri yönetimi altında kalan kent,
Sina’nın en uzun mevsimlik akarsuyu olan
Ariş Irmağının ağzına yakındır. Bu ırmak
genellikle, Kitabı Mukaddes’te adı geçen ve
Eski Ahit’e göre Kutsal Topraklar’ın güneybatı
smınnı oluşturan Mısır Irmağıyla
(İbranice: Nahal Mizrayim) özdeşleştirilir.
Klasik yazarlarca Rhinocorura olarak adlandırılan
kentin adı, hiç değilse İÖ 2.
yüzyıldan bu yana anılmaktadır. Romalı
komutan Titus İS 1. yüzyılda Yahuda
eyaletini istila hazırlıklarını burada yaptı.
Daha sonra Kudüs’ün haçlı krah I. Baudoin
Mısır’a yaptığı bir seferden dönerken
1118’de burada öldü. Ortaçağda zengin bir
ticaret merkezi oldu. Napoleon’un başansızlıkla
sonuçlanan Filistin seferi sırasında
1799’da ele geçirdiği kentte, Fransızlann
Mısır’ı boşaltmasını öngören sonuçsuz bir
antlaşma imzalandı.
20. yüzyılın başlannda el-Ariş ve çevresi
Siyonistlere Filistin yakınlannda bir yerleşim
bölgesi olarak önerildiyse de tasan
1902’de Mısır’ın İngiliz valisi Lord Cromer
tarafından reddedildi. 1906’da Mısır ve
Osmanlı yönetimleri arasında sınır Akdeniz-
Akabe Körfezi boyunca çizilince el-Ariş
kesin olarak Mısır sınırlan içinde kaldı.
Kent eskiden, I. Dünya Savaşı sırasında
İngilizler tarafından yapılan ve Sina’yı boydan
boya geçen demiryolunun istasyonlarından
biriydi. Ancak, İsrail 1967’den sonra
ğüvenlik nedeniyle bu hattın el-Ariş’ten
Süveyş Kanalına kadar uzanan bölümünü
imha etti.
Kentin ekonomisi tanma (hurma ağacı ve
keneotu tohumu), balıkçılığa ve bıldırcın
avcılığına dayanır. Küçük bir hintyağı fabrikası
vardır. 1970’lerin sonlannda Sabhatü’l-
Bardavil’de (el-Bardavil Gölü) ticari
bahkçıhk yapılmaya başlandı. Kentin hemen
güneyindeki madenlerden elde edilen
kömür 1980’de işletmeye açılan bir elektrik
santralında kullanılır, ilin hükümet dairelerinin
toplandığı yer olan kent, aynı zamanda
Mısır ve İsrail arasındaki karayolu ticaretinin
aktarma merkezlerinden biri durumuna
gelmiştir. 1980’de turistik tesisler de
açılmıştır. El-Ari§ karayoluyla Süveyş Kanalı
bölgesine ve İsrail’e bağlıdır. Kentte bir
de havaalanı vardır. Nüfus (.1983 tah.)
56.200.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.