Arion

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Midilli Adasında Methymna’da yaşamış
yan efsanevi şair ve müzikçi. Dionysos
şenliklerinde söylenip çalınan koral şnr
ve şarkı olan dithyrambos’a onun edebi
biçim kazandırdığı söylenir. Babası Kykleos’un
adı da onun dairesel hareketli (Yunanca:
kyklos “daire”) dithyrambos korosuyla
ilintisini göstermektedir. Arion’un
yapıtlanndan hiçbiri günümüze gelememiştir.
Yaşamıyla ilgili olarak da yalnızca bir
tek öykü bilinmektedir.
Arion, Sicilya ve Magna Graikia’daki
(İtalya’nın güneyi) başanlı gösteri gezisinden
sonra gemiyle ülkesine dönmektedir.
Yanında bulunan hâzinenin farkına varan
gemiciler onu öldürüp hâzineyi ele geçirmeye
karar verirler. Arion, son istek olarak bir
şarkı söylemesine izin vermeleri için yalvanr.
Gemiciler buna razı olurlar. Arion
geminin güvertesine oturup lirinin eşliğinde
bir ağıt söylemeye başlar. Sonra da kendisini
güverteden denize atar. Ama bir mucize
olur ve müziğinden çok hoşlanan bir yunus
onu kurtarır. Böylelikle Arion gemiden
önce Korinthos’a ulaşır. Korinthos tiranı ve
Arion’un dostu Periandros bir hileyle gerçeği
öğrenir. Gemicileri toplayarak Arion’a
ne olduğunu sorar; onun arkada kaldığını
söylerler. Ama Arion’un ansızın karşılanna
çıkması üzerine suçlannı itiraf ederler ve
cezalandınlırlar. Arion’un liri ile onu kurtaran
yunus da Çalgı (Lyra) ve Yunus (Delphinus)
takımyıldızlanna dönüşürler.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.