Ariminum Konsili

Ariminum Konsili, r İm în î k o n s îl î olarak da
bilinir, İS 359’da toplanan konsil. Ariusçu
eğilimler taşıyan İmparator II. Constantius’-
un çağnsı üzerine toplanan konsilde, 4 .
yüzyılda toplanan başka birkaç konsilde de
olduğu gibi, Ariusçu öğreti ele alındı. Ariminum
Konsili’ne Batı kilisesi piskoposlan
katılırken, Doğulu piskoposlar aynı anda
Seleukeia’da toplandılar. Ariminum’daki
281 Ariosto, Ludovico
piskoposlann çoğunun ortodoks çizgiye
bağlı olmasına ve Nikaia (İznik) öğretisini
benimsemesine karşın, çoğunluğun karan
imparatorun eline ulaştığında, Ariusçu
azınlık bu kararı tersine çevirmeyi başardı.
Ariminum’daki öteki piskoposlar, görüşlerini
değiştirerek Trakya’da Nike’de kararlaştınlan
Ariusçu amentüyü onaylamaya zorlandılar.
Papa Liberius, konsilin yetkisiz
olduğunu ilan ederek bu amentüyü
reddetti.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)