Arikaralar,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Arikaralar, Kuzey Amerika’da, Güney
Dakota’daki Cheyenne Irmağı ile Kuzey
Dakota’daki Fort Berthold arasında, Missouri
Irmağı boyunca yaşamış Ova Yerlileri.
Kaddo öbeğine giren bir dil konuşurlardı.
Kaddo dilleri konuşan halkların kültürel
kökeni, Tarihöncesi Dönemde aşağı Missis-
“Ayı Postu-Arikara”; Edvvard S. Curtis, 1908;
North American Indian
Edward E. Ayer Collection, The Nevvberry Library, Chicago
sippi Vadisinde yapay tepeler kurmuş olan
topluluklara dayanır. Kültürel bakımdan
Pavnilerle bağlantılı olan Arikaralar, zamanla
onlardan ayrılarak kuzeye göç ettiler;
böylece en kuzeydeki Kaddo kabilesini
oluşturdular.
Mısır tarımında uzman olan Arikaralar,
öteki kabilelerden mısır karşılığında et ve
giyecek alırlardı. Aynca fasulye, kabak,
tütün ve ayçiçeği yetiştirirlerdi. Kadınlar
çiftçilik yapar, erkekler geyik ve buffalo
avına çıkardı. Kabileler, toprakla örtülü
bannaklardan oluşan geçici köy yerleşmelerinde
yaşardı. Din adamlığı ve köy başkanlığı,
genellikle, önde gelen birkaç ailenin
tekelindeki soydan geçen görevlerdi. Askeri
etkinlikler, danslar ve hastalık tedavisi,
daha alt düzeylerde örgütlenmiş demeklerce
yerine getirilirdi. Tüm kabilenin katıldığı
Güneş dansı törenlerinde kendi kendine
işkence etmek, Arikaralarm öteki Ova kabileleri
ile yapaylaştığı bir gelenekti.
Missouri Irmağından yukanya ilerleyen
beyaz tüccarlara engel olmalan yüzünden
patlak veren savaş, 1823’te, ABD Ordusunun
ilk kez bir Ova kabilesini hedef alarak
Arikaralara karşı harekâta girişmesine yol
açtı. 1700’lerin sonlarına doğru 3-4 bin
arasında olan Arikara nüfusu, 19. yüzyıla
gelindiğinde savaşlar ve çiçek salgınlan
nedeniyle büyük ölçüde azalmıştı.
1860’larda, Mandan ve Hidatsa kabileleriyle
birlikte, Fort Berthold’ta kurulan kampa
yerleştirildiler. 1885’e gelindiğinde, dağınık
aile çiftliklerinde tanmla uğraşmaya başlamışlardı.
Williston Havzasında petrol bulunması
ve Garrison Barajı’nm kurulması
üzerine 1950’lerde kendilerine yeni yurtlar
aramak zorunda kaldılar.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.