Aridisol

aridisol, k u r a k b ö l g e t o p r a ğ i olarak da
bilinir, çöllerde ve kurak bölgelerde en çok
görülen toprak türü. Toprak sınıflandırmasındaki
10 toprak sınıfı içinde en yaygını
olan aridisoller, yeryüzündeki toplam toprak
alanının altıda birini kaplar. Sulak bölge
topraklarından çok daha seyrek bir bitki
örtüsü taşıdıkları için, aridisol toprakların
organik madde içeriği de düşüktür. İnce ve
küçük parçacıkları sürükleyerek geride bir
çakıl birikimi ya da çöl örtüsü bırakan
rüzgârlar, bu toprakların oluşmasında
önemli rol oynar.
Aridisol toprakların oluştuğu bölgelerde,
çözünebilir tuzları çözecek ya da kil minerallerini
taşıyabilecek pek az su vardır. Bu
toprakların çoğunda, belli bir derinlikte, az
miktardaki suyun yüzeyden süzebildiği kalsiyum
karbonat birikiminden oluşmuş bir
kireç tabakası görülür. Birçok aridisol toprakta
da, kil minerallerinin bir zamanlar
büyük ölçüde yer değiştirdiğini gösteren
kalın bir kil katmanı bulunur. Kireçli ve killi
aridisol topraklar argid altsınıfına, geri kalanlar
da ortid altsınıfına girer. İşlenmemiş
haliyle tarıma elverişli olmayan aridisol
topraklar, örneğin ABD’nin batısındaki
vadilerde olduğu gibi, sulamayla çok verimli
hale getirilebilir. Bununla birlikte, yeterince
geçirgen olmayan bu topraklarda aşırı
sulama yüzey tuzlanmasına neden olabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)