AriadneA

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ariadne, Yunan mitolojisinde Girit kralı
Minos ile Pasiphae’nin kızı. Atinalı kahraman
Theseus’a âşık olur ve onun Minos’un
Labyrenthos’ta sakladığı yan insan yan
boğa Minotauros’u öldürdükten sonra bir
iplik ya da panldayan elmaslar yardımıyla
Labyrenthos’tan kaçabilmesini sağlar. Efsanenin
bundan sonrası çeşitli biçimlerde
sürer: Genç kız terk edilir ve kendisini asar;
Naksos Adasına götürülür ve orada Şarap
Tanrısı Dionysos ile evlenmek ya da ölmek
seçenekleriyle karşı karşıya bırakılır; doğum
yaparken Kıbns’ta ölür.
Ariadne bir zamanlar Yunan öncesi Minos
Giriti’nde, Kıbns’ta, Naksos’ta ve belki
daha başka yerlerde Bitki Tannçası olarak
kabul edilmişti. Onun tannsallığmı tek başlanna
koruyan Naksoslular Dionysos’un
kansı yaşlı Ariadne’yi coşkun bir şenlikle,
genç Ariadne’yi ise hüzünlü kurban törenle-
ri ile yüceltirlerdi. Aslında tek bir Ariadne
vardı ve bu törenler onun kişileştirdiği
bitkilerin ölümüyle yeniden canlanışını yan-
Ariadne, Dionysos ve bir satyr ile, Antik Çağdan bir
alçak kabartma; Vatikan Müzesi
Anderson-Alinari; Art Resource/EB Inc.
sıtıyordu. Başka dinlerde, ölen bitkiler
erkek olarak kişileştirildiklerinden, Ariadne’nin
bu rolüyle doğrudan doğruya Minos
dinî düşüncesinin özgün bir ürünü olduğu
anlaşılmaktadır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.