Arhavi

Arhavi

- in wiki
0
0

Arhavi, Karadeniz Bölgesi’nin doğu ucunda,
Artvin iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi
kasaba. Karadeniz kıyısının kuzeye doğru
kıvrıldığı kesimde yer alır. Güney ve güneybatıda
Fındıklı ilçesi (Rize), doğu ve güneydoğuda
Borçka, doğuda Hopa ilçeleri, batı
ve kuzeybatıda da Karadeniz 314 km2’lik
ilçe alanını sınırlar.
ilçe topraklarının büyük bölümü dağlıktır.
Dar bir kıyı şeridinin hemen ardında yükselen
dağlar, güneyde 3.000 m’nin üstüne
çıkar. Bu dağlar gür bir orman örtüsüyle
kaplıdır. Kayın, gürgen, kızılağaç en sık
görülen ağaç türleridir. Yüksek kesimlerde
bunların yerini ladin ve göknar alır. Arhavi-
Arhavi’nin genel görünümü
Anadolu Yayıncılık Arşivi
Hopa arasında yer yer sançam kümelerine
de rastlanır. Ormancılık ilçenin önemli
ekonomik etkinliklerindendir, ama temel
geçim kaynağı bitkisel üretimdir. En çok
çay, fındık, meyve ve mısır üretilir. Vadi
tabanlarında ve kıyıdan uzak, yüksek, sert
iklimli bölgelerde az miktarda buğday ve
arpa da ekilir.
Arhavi eski bir yerleşim yeri olmakla
birlikte hiçbir zaman önemli bir merkez
olamamıştır. Yöreyi elinde tuttuğu bilinen
en eski topluluk Hunilerdir. Bölge daha
sonralan Bizans ve Trabzon Pontus Devletinin
denetimi altına girmiş, II. Bayezid
döneminde (1481-1512) Trabzon Sancakbeyi
olan Şehzade Selim (Yavuz) tarafından
Osmanlı topraklanna katılmıştır.
Arhavi, 93 Harbi’nde (1877-78) Rus işgaline
uğramayan ilçelerden biridir. I. Dünya
Savaşı’nda da Ruslar Arhavi’nin doğusuna
kadar gelmiş ama ilçeye girememişlerdi.
Kasaba, Cumhuriyet döneminin başlannda
bir bucak merkeziyken, 1954’te ilçe yapıldı.
Arhavi kasabası, Arhavi Suyunun Karadeniz’e
döküldüğü düzlüğün batısında, Karadeniz
kıyı yolu üzerinde yer alır. 1963’te
kasabada bir çay fabrikası kurulmuştur.
Yörede üretilen çay burada işlenir ve paketlenmek
üzere Rize’ye gönderilir. Dokumacılık
ve balıkçılık da kasabanın temel ekonomik
etkinliklerindendir. Arhavi yönetsel
olarak bağlı olduğu Artvin kentine, yüksek
dağlan ve Çoruh Irmağını aşan 79 km’lik bir
yolla bağlıdır. Düşük standartlı bu bağlantı,
kış aylannda zaman zaman ulaşım bakımından
tehlike yaratır. Bu nedenle Arhavi her
türlü mal ve hizmet gereksinimi için, daha
uzak olmasına karşın, Rize kentiyle bağlantı
içindedir; Rize alt bölgesinin organik bir
parçası olmuştur. Arhavi belediyesi 1946’da
kurulmuştur. Nüfus (1985) ilçe, 17.772; kasaba,
6.801.

About the author

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

çöl tilkisi

çöl tilkisi (Fennecus zerda), Catıidae (köpekgiller) familyasından, çölde