Anasayfa » wiki » Arguvan

Arguvan

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Arguvan, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Malatya
iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba.
Yüzölçümü 1.037 km2 olan Arguvan, iün en
az nüfuslu ilçesidir. Kuzeyden Sivas ili,
doğudan Arapkir, batıdan Hekimhan ilçeleri,
güneydoğudan Elazığ ili, güneybatıdan
da Malatya’nın Merkez ilçesiyle çevrelenmiştir.
Fırat Vadisinde dağlık bir alanda yer alan
Arguvan ilçesi, ana kütlesi Sivas’ta bulunan
Yama Dağlannın uzantıları ile engebelenir.
Güneye doğru giderek alçalan bu dağlann
ortalama yüksekliği 1.500 m dolayındadır.
Arguvan kasabasının batısındaki Doyuran
Tepenin yüksekliği 1.516 m’yi bulur. Bu
dağlann üstünde, zengin çayır otlanyla
kaplı, hayvancılık açısından önemli platolar
yer alır, ilçedeki başka bir önemli yükselti
de Göl Dağıdır. Bu dağın güney yamaçlanndan
başlayan ve Fırat Vadisine açılan
Söğütlü Çay vadisi, Arguvan’da genişler ve
Arguvan Yazısı adını alır. İlçenin en önemli
düzlüğü olan bu ova, bitki örtüsü bakımından
yoksul ve kıraçtır.
Doğa koşullan elverişsiz, nüfusu az ve
ekonomik potansiyeli zayıf olan ilçede ana
ekonomik etkinlik tanındır. Hayvancılık
bitkisel üretimden daha çok önem kazanmıştır.
Dağlardaki platolarda yaylacılık yapan
aşiretlerin yanı sıra, çiftçi nüfus da
hayvan besler. Ancak hayvancılığın teknik
düzeyi oldukça düşüktür. Arguvan Yazısında
yoğunlaşmış olan bitkisel üretim de,
benzer biçimde fazla gelişmemiştir. Başta
buğday olmak üzere tahıl türleri, kayısı ve
elma gibi meyveler üretilir.
Arguvan, Osmanlı Döneminde Tahir nahiyesi
adını taşıyordu ve Arapkir’e bağlıydı.
Daha sonra kaza haline getirilerek Diyarbakır’a
bağlandı. 1873’te ise yeniden nahiye
yapılarak Tahir adıyla Keban’a bağlandı.
Şemseddin Sami, Kamusü’l-Âlam’da. Arguvan’dan
“Mamuretü’l-Aziz vilayeti merkez
sancağının Maden kazasına bağlı bir nahiye”
olarak söz eder. Tahir nahiyesi, Cumhuriyet
döneminde Malatya iline bağlanmış,
1 Haziran 1954’te ise Arguvan adıyla ilçe
merkezi durumuna getirilmiştir. Malatya
kentine uzaklığı 60 km olan Arguvan kasabası,
büyükçe bir köy görünümündedir.
Nüfus (1985) ilçe, 19.282; kasaba, 2.144.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.