Argumentum

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

argumentum a contrario, hukukta, bir
olay ya da bir ilişki hakkında yasa hükmünün
bulunmadığı bazı durumlarda karşıt
kavramdan yararlanılmasını içeren yorum
mantığı. Yasa koyucu bazen bir konuyu,
düzenlemiş olduğu bir başka konunun karşıtı
sayarak düzenleme dışı bırakmış olabilir.
Bu takdirde, başka bir olaya ilişkin
hükmün, arada benzerlik de olsa, düzenlenmemiş
olaya uygulanması yoluna gidilmeyip,
tersiyle kanıt ya da karşıt kavram
(mefhum-ı muhalif) yolundan sonuca ulaşılır.
Örneğin, Medeni Kanun’un 253. maddesine
göre “evlat edinme hakkı en az otuz beş
yaşında olup da nesebi sahih olan füruu
bulunmayanlara münhasırdır. ” Bu hükmün
karşıt anlamından çıkarılabilecek kural şudur:
Evlilik içi füruu bulunanlar evlat
edinme hakkına sahip değildirler. Bu yorum
mantığıyla, yasanın karşıt kavramı
yoluyla bulunan soyut kural somut olaya
uygulanır. Yalnız, bunun yapılabilmesi için
yasanın başka bir hükmünde, söz konusu
olaya uygulanabilecek başka bir düzenlemenin
bulunup bulunmadığının araştırılması
gerekir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.