Argonotlar

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Argonotlar, Yunan mitolojisinde, İason(*)
ile birlikte Altın Post’u aramak için “Argo”
gemisiyle yola çıkan 50 kahraman.
Efsaneye göre, Athamas’m(*), ilk kansı
Tanrıça Nephele’den (Bulut) iki çocuğu
“Argonaut” kızakta, geminin mucidi ve yapımcısı
Simon Lake’in özgün fotoğraflarından çizilmiş
taslak; McClure’s Magazine, 1899
Culver Pictures
Argonotlar, Lorenzo Costa’nın tablosundan ayrıntı;
Belediye Müzesi, Padova, İtalya
SCALA-Art Resource/EB Inc.
olur: Phriksos ve Helle. Ama ikinci eşi İno,
Nephele’nin çocuklarından nefret ettiği
için, ülkeyi saran kıtlıktan kurtulmanın tek
yolunun Phriksos’u kurban etmek olduğuna
kocasını inandırır. Kurban töreninden hemen
önce Nephele’nin gölgesi Phriksos’a
görünür. Nephele, Phriksos ile kız kardeşi
Helle’nin binip kaçması için altın postlu bir
koç yollar. Helle, daha sonra kendi adıyla,
Hellespontos (Çanakkale Boğazı) diye adlandırılacak
olan boğazın üzerinden geçerken
denize düşüp boğulur. Phriksos karşı
kıyıya geçer ve Euksinos Denizinin (Karadeniz)
doğu kıyısında Kolkhis’e vanr. Koçu
kurban eder, postunu, hiç uyumayan bir
ejderhanın koruduğu Ares’in koruluğunda
saklar.
Aison’un hakkı olan Tesalya’daki İolkos
tahtını zorla ele geçiren kardeşi Pelias,
Aison’un oğlu İason’a Altın Post’u bulup
getirmesini buyurur. İason, sefere katılmalan
için Yunanistan’ın en soylu kahramanlanna
çağrıda bulunur. Öykünün ilk biçimine
göre geminin tayfası, İason’un kendi
soyu Minyaslann önde gelenlerinden oluşur.
Efsanenin sonraki biçimlerinde ise,
daha ünlü birçok kahraman da Argonotlara
eklenmiştir.
Argonotlar, önce yalnızca kadınlann yaşadığı
Lemnos Adasına varırlar, orada birkaç
ay kalırlar. Sonra Hellespontos’tan geçerek
Dolionlann ülkesine ulaşır ve Kral Kyzikos
tarafından konukseverlikle karşılanırlar.
Ama oradan aynldıktan sonra yakalandıklan
bir fırtına ile geri sürüklenir ve kendilerini
tanıyamayan Dolionlann şaldınsına uğrarlar.
Çarpışma sırasında İason Kyzikos’u
öldürür. Bebryklerin ülkesine geldiklerinde
Kral Amykos, Argonotlan bir yumruk dövüşüne
katılmaya çağınr. Polydeukes bu
çağnyı kabul eder ve dövüş sırasında kralı
öldürür. Argonotlar Eukeinos girişinde
Harpilerin durmadan yemeğini pislettiği
yaşlı ve kör Kral Phineos’la karşılaşirlar.
“Argo”da bulunan Boreas’ın kanatlı oğullan
Phineos’u kurtanr. O da onlara Kolkhis’
in yolunu gösterir ve arasından biri geçecek
olduğunda hemen birleşip kapanan Symplegad
(Kyane) kayalannı nasıl aşacaklannı
anlatır. Yaşlı kralın öğüdünü tutan İason,
önce bir güvercin uçurur; kuş kayalann
arasmda ezilir. Ama kayalar aralanır aralanmaz
“Argo” aralanndan sıynlıp geçer.
Bundan sonra da kayalar olduğu gibi kalır,
bir daha hiç kapanmaz.
Sonunda Argonotlar Kolkhis’e vanrlar.
İason, Kral Aietes’in ateş püskürten iki
boğasını boyunduruğa vurup Ares’in tarlasını
sürmedikçe, kralın da postu onlara
vermeyeceğini öğrenirler. İason’un daha
sonra ejderhanın dişlerini bu tarlaya ekmesi
gerekmektedir. Ekilen dişlerden silahlı
adamlar bitecektir.
Bu arada Aietes’in büyücü kızı Medeia,
İason’a âşık olur ve onu ateşten koruyacak
bir merhem verir. Tarladan bitecek silahlı
adamların birbirleriyle dövüşe tutuşması
için aralanna bir taş atmasını öğütler.
Bütün bunlar gerçekleştikten sonra da Aietes
Altın Post’u vermeye yanaşmaz. Ama
Medeia ejderhayı uyutur ve böylece İason
hem postu, hem de Medeia’yı alıp kaçmayı
başanr. Dönüş yolculuğuna ilişkin değişik
öyküler vardır. Sonunda İolkos’a ulaşan
“Argo” Korinthos kıstağında, Poseidon’a
adanmış kutsal bir koruluğa yerleştirilir.
Argonotlann öyküsü en azından Homeros’tan
beri bilinmektedir. Odysseus’un gezileri
de kısmen Argonotlar öyküsünden
esinlenmiş olabilir. Eski çağlarda “Argo”
nun seferi, Eukseinos’un Yunan ticaret ve
yerleşmesine açılması sırasında yaşanmış
gerçek bir öykü olarak görülürdü.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.