Argeadai

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Argeadai h a n e d a n i , 1 Ö y. 700 – 311 arasında
Makedonya’da hüküm sürmüş hanedan.
Argeadai hanedanının kurduğu Makedonya
Krallığı zamanla tüm Yunanistan’a egemen
olmuştur.
Argeadai hanedanının kurucusu I. Perdikkas,
kendilerini Makedonlar olarak adlandıran
halkı, Haliakmon (bugün Aliakmon)
Irmağı kıyısındaki anayurtlanndan doğuya
götürerek Edhessa’yı krallığının başkenti
yaptı. I. Amyntas’ın (İÖ 6. yy) hükümdarlığı
sırasında komşu Trak kabilelerini de
egemenliği altına alan Makedonya’nın sınırlan,
doğuda Axios Irmağının ötesine kadar
genişledi. Amyntas’ın yerine geçen I. Aleksandros
döneminde (İO y. 492-450) ülkenin
sınırlan daha da genişleyerek Strymon
(Struma) Irmağının doğusuna ulaştı. Aleksandros,
Philhellen (Helen Dostu) lakabından
da anlaşılacağı gibi Yunanlıların yandaşlığını
kazanmaya çalıştı. Argeadai hanedanının
kökeninin Argoslu Temenidlere
dayandığı yolunda bir efsane yayarak Makedonya’nın
Olimpiyat Oyunlarina katılmasını
sağladı.
Aleksandros’tan sonra, kardeşlerine karşı
üstün gelen oğlu II. Perdikkas (hd İÖ y.
450 – y. 413) başa geçti ve Khalkidike
Yarımadasındaki Yunan kentlerini, merkezi
Olynthos kentinde bulunan bir federasyon
altında birleştirdi. Perdikkas’ın oğlu
Arkhelaos (hd İÖ y. 413-399) Yunan yanlısı
bir siyaset izledi, yeni başkent Pella’ya
Yunanlı sanatçılar getirdi. Yollar, kaleler
yaptırarak, ordunun donanımını geliştirerek
ve kent yaşamına destek olarak Makedonya’yı
güçlendirdi. İÖ 399’da Arkhelaos’un
öldürülmesinden sonra yedi yıl süren, cinayetlerle
dolu bir kargaşa dönemi yaşandı.
Sonunda, I. Aleksandros’un torununun
oğlu olan III. Amyntas İÖ 393/392’de tahtı
ele geçirdi. Hükümdarlığı sırasında kargaşa
ve entrikalann sürmesine karşın, Makedonya’da
birliği sağlamayı başardı. İÖ 370/
369’da Amyntas’ın ölümünden sonra üç
oğlundan ikisi, II. Aleksandros ile III.
Perdikkas, kısa sürelerle ülkeyi yönettiler.
Amyntas’m üçüncü oğlu II. Philippos, İÖ
359’da Perdikkas’ın çocuk yaştaki vârisi
adına yönetimi üstlendi ve düzeni sağladıktan
sonra kendini kral ilan etti. İÖ 336’ya
değin hüküm süren Philippos’un yönetimi
sırasında Makedonya, tüm Yunanistan’da
üstün bir konum kazandı. Philippos’un oğlu
Büyük İskender (III. Aleksandros, hd IÖ
336-323) Ahameniş (Pers) İmparatorluğu’
nu yıkarak Makedonya ordularını Nil ve
İndus ırmaklanna ulaştırdı. Büyük İskender’in
Babil’de ölümü üzerine komutanlan,
imparatorluğun satraplıklannı paylaştılar.
İskender’in vârisleri olan üvey kardeşi III.
Philippos (Arrhidaios) ile oğlu IV. Aleksandros,
İÖ 311’e değin kâğıt üstünde
hükümdar konumunu korudularsa da imparatorlukta
gerçek iktidar başka ellerde
oldu.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.