Areopagos Meclisi

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Areopagos Meclisi, Eski Atina’nın ilk
aristokrat meclisi. Adını, toplantı yeri olan,
Akropolis’in kuzeybatısındaki alçak tepeden
alır.
Areopagos Meclisi’nin, krala danışmanlık
amacıyla kurulduğu sanılır. Arkaik Dönemin
başlarından Drakon Yasalarinın yayımlanmasına
(y. İÖ 621) değin, genel ve
sınırlan tam belirlenmemiş yetkileri vardı.
Yalnızca doğuştan soylu olanlara (eupatridai)
açık olan arkhon’luk görevini yürütenlerin
elde edebildiği meclis üyeliği, ömür
boyu sürerdi. İÖ 594’te arkhon (yüksek
görevli) olan Solon döneminde, arkhon’lüğün,
belirli bir düzeyin üstünde mülkü olan
herkese açık hale getirilmesi ve 400 üyeli bir
Boule(*) Meclisi’nin kurulması, ile Areopagos
Meclisi’nin yapısı ve yetkileri önemli
değişikliğe uğradı. Bununla birlikte meclis,
“yasaların koruyuculuğu” görevini sürdürdü;
bir olasılıkla, yasaları veto hakkı vardı.
Aynca, eisangelia (suçlama) yasasına dayanarak,
devlete karşı işlenen suçlarla ilgili
kovuşturma yetkisini de koruyordu. Arkhon
basileos’ıın (dinsel görevleri olan arkhon)
başkanlık ettiği bir mahkeme olarak
cinayet davalannı da hükme bağlardı.
İÖ 6. yüzyıl ortalarından sonra, 200 yıl
boyunca Areopagos’un saygınlığı zaman
zaman sarsıldı. Bütün ar/c/ıon’luklara yandaşlannı
getiren Peişistratos ve ailesinin
tiranlık döneminin (İÖ 546-510) sona ermesiyle
birlikte, onların atadığı üyelerden
oluşan Areopagos da halkın gözündeki
değerini yitirdi. Ama Pers istilası sırasındaki
yurtsever tutumuyla yeniden eski saygınlığına
kavuştu. Ephialtes’in reformlan sonucunda,
cinayet davalanna bakmak dışında
hemen tüm yetkilerini yitirdi (y. İÖ 462).
İÖ 4. yüzyıl ortalarından başlayarak yeniden
saygınlık kazandı ve Eski Yunan’da
Roma egemenliğinin başlaması üzerine
önemli yönetsel, dinsel ve eğitsel işlevler
üstlendi.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.