Arendt Hannah

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Arendt, Hannah (d. 14 Ekim 1906, Hannover,
Almanya – ö. 4 Aralık 1975, New
York City, ABD), Alman asıllı ABD’li
kadın siyaset bilimci ve felsefeci. Yahudi
sorunları üzerine eleştirel yazılan ve totaliterlik
üzerine çalışmalarıyla ünlüdür.
Marburg, Freiburg ve Heidelberg üniversitelerinde
öğrenim gördü. 1928’de Heidelberg
Üniversitesinden doktora derecesini
aldı. 1933’te Almanya’da Naziler iktidara
gelince Paris’e kaçtı ve orada sosyal hizmet
görevlisi olarak çalıştı. 1940’ta, felsefe profesörü
Heinrich Bluecher’le evlendi. Ertesi
yıl gene Nazilerden kaçmak zorunda kaldı.
New York kentinde Yahudi İlişkileri Konferansı’nm
araştırma grubu yöneticisi
(1944-46), ardından da Schocken Books
Yaymevi’nin yayın yönetmeni (1946-48)
oldu. Yahudi toplumunun, Naziler tarafından
darmadağın edilen yazılı ürünlerini
yeniden gün ışığına çıkarmayı amaçlayan
Yahudi Kültürünü Yeniden inşa Kurumu
yöneticiliğini yürüttü (1949-52). 1951’de
ABD vatandaşlığına geçti.
Büyük boyutlu yapıtı Origins of Totalitarianism>
de (1951; Totaliterliğin Kökenleri), totaliterliğin
doğuşunu, 19. yüzyıl antisemitizmine
ve emperyalizme bağladı; totaliterliğin
güç kazanmasını ise, geleneksel ulus-devletin
çözülmesinin sonucu olarak yorumladı.
Arendt’e göre totaliter rejimler, salt siyasal
iktidar peşinde olduklan ve maddi ya da
yararcı yaklaşımları bir yana ittikleri için,
toplumsal yapıda bir devrim yaratmış ve
siyaseti neredeyse kural tanımaz hale getirmişti.
Arendt, bu yapıtıyla, önemli bir
siyaset bilimci olarak adını yerleştirdi. Ders
vermek üzere ABD’deki büyük üniversitelere
çağrıldı, Chicago Üniversitesi’nde öğretim
üyeliğinde bulundu (1963-67); ardından
da Ne w York kentinde Ne w School for
Social Research’te görev aldı.
Arendt’in, II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin
Yahudileri yok etme girişimlerini
kolaylaştıran Yahudi önderlerinin, işbirlikçilik
olarak yorumladığı tutumlan ile ilgili
gözlemlerinin yer aldığı Eichmann in Jerusalem
(1963; Eichmann Kudüs’te) adlı
kitabı, birçok tartışmaya yol açtı. Öteki
yapıtları arasında, The Human Condition
(1958; İnsanlık Durumu), Between Past and
Future (1961; Geçmişle Gelecek Arasında),
On Revolution (1963; Devrim Üzerine),
Men in Dark Times (1968; Karanlık Dönemlerde
İnsanlar), On Violence (1970;
Şiddet Üzerine) ve Crises o f the Republic
(1972; Cumhuriyetin Buhranı) sayılabilir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.