Ardiye

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

ardiye, a n t r e p o olarak da bilinir, genel
olarak gümrük ve limanlara, istasyonlara ve
ticarethanelere, toptan ya da perakende
satış yerlerine gelen eşyanın belli bir ücret
karşılığında ve hukuki sorumluluk altında
korunduğu, üstü açık ya da kapalı yer.
Gümrük Kanunu’nda antrepo olarak geçmektedir.
Ardiyeler, Gümrük Kanunu’na göre üç
türlüdür. 1) Genel ardiyeler, her çeşit
emtiayı almaya elverişli yerlerdir. Özel
kanunlarına göre ardiye (antrepo) tekelini
elinde tutan işletmeler tarafından kendi
bölgelerinde ve Türk Hava Yollan İşletmesi
tarafından da gümrüklü hava limanı ve
meydanlarında açılır ve işletilir. 2) Özel
ardiyeler, belli maddelere aynlmış yerlerdir.
Her türlü gümrük işlemini yapmaya
yetkili gümrük idarelerinin bulunduğu yerlerde
açılabilir. 3) Fiktif ardiyeler, yabancı
eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler ile
Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın izniyle
kurulanlar olmak üzere iki türlüdür. Bunlar
gümrük idaresinin denetimi altındadır.
Ardiye açma ve işletme izni Maliye ve
Gümrük Bakanlığı’nca verilir. Ardiye olarak
kullanılacak yerlerde şu koşullann sağlanmış
olması gerekir: Eşyanın iyi korunmasına
elverişli olması, konulacak maddelere
göre gereken teknik özellikleri taşıması
ve gümrük idaresinin gerekli gördüğü giriş
çıkış kapılanndan başka, eşya çıkanlabilmesine
elverişli başka çıkışların kapatılmış
olması. Genel ve özel ardiyelerde eşya en
çok beş yıl kalabilir. Fiktif ardiyelerde
eşyanın kalabileceği süre iki yılı geçmemek
koşuluyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca
saptanır. Bu süreler içinde alınmayan ya da
yurt dışına gönderilmeyen eşya gümrüğe
terk edilmiş sayılır.
Ardiye işletmeleri sakladıklan eşyanın,
buraya alınışlarında gümrük idaresince miktarlar
saptanmışsa bu miktarlardan, saptanmamışsa
belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden
gümrük idaresine karşı sorumludur.
Eşyayı veren ile ardiye sahibi arasında,
mallan temsil eden bir senet hazırlanarak
ardiye sözleşmesi yapılır. Ardiye sahibi,
eşyayı bir komisyoncu gibi özenle saklamak
zorundadır. Eşyanın değişikliğe uğraması
sonucunda başka önlemler alınması gerekirse,
ardiye sahibi bunu en kısa zamanda eşya
sahibine bildirmelidir.
Ardiye sahibi, eşya sahibi ile arasında bir
anlaşma olmaması durumunda, eşyayı sigortalamak
zorunda değildir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.