Ardennes

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ardennes Savaşı, II. Dünya Savaşı’nda,
Almanların Batı Cephesi’ne düzenlediği son
saldın (16 Aralık 1944 – 16 Ocak 1945).
Haziran 1944’teki Normandiya Çıkarmasindan
sonra Müttefikler, yaz aylan boyunca
Fransa’nın kuzeyinden Belçika’ya doğru
hızla ilerlediler. Ama sonbaharda hızlan
kesildi. Müttefik orduları komutanı General
Dwight D. Eisenhower’m, Kuzey Denizi
ile İsviçre arasındaki 967 km’lik cepheye
dağılmış olan 48 tümeni, Belçika’nın güneyindeki
dağlık ve ormanlık Ardennes bölgesinde,
Almanlann karşı saldınsına hazırlıksız
yakalandı. Kötü hava koşullan Müttefik
uçaklannı engellerken, Alman generali
Gerd von Rundstedt’in 5. ve 6. Tank
Birlikleri, büyük Anvers limanını geri almak
amacıyla iki koldan saldırıya geçti.
Almanların, General Hasso von Manteuffel
komutasındaki 5. Ordu’su saldırı süresince
ABD’nin 101. Hava Tümeni tarafından
korunan Bastogne’a uğramadan ilerleyerek,
24 Aralık günü Meuse Irmağının 6 km
yakınma ulaştı. Burası Almanların açtığı
gedikteki son noktaydı. Noel’in başlaması,
yetersiz ikmal ve Müttefiklerin direnişi
üzerine Almanlar daha çok ilerleyemedi. 26
Aralık’ta, ABD’li general George S. Patton
komutasındaki 3. Ordu Bastogne’u kurtardı
ve 3 Ocak günü ABD 1. Ordu’su karşı
saldırıya geçti. Batıda yeniden güç kazanabilmek
için son kez umutsuz bir girişimde
bulunarak ellerindeki kaynaklan gereğinden
çok zorlamış olan Almanlar, 8-16 Ocak
arasında düzenli olarak geri çekildiler.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.