Ardennes

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ardennes, Fransa’nın kuzeydoğusundaki
Champagne-Ardennes yönetim bölgesinde
il (departement). Belçika’yla sınır komşusu
olan ve 5.219 km2’lik bir alan kaplayan
Ardennes, aynı adı taşıyan kanalla birbirine
bağlanan Meuse ve Aisne vadilerine bitişik
düzlükleri ve Ardennes dağlık bölgesinin
güneybatı ucunu içine alır. Meuse Irmağı,
Lorraine’den çıktıktan sonra kuzeybatıya
yönelir ve Charleville-Mezieres’den sınırdaki
Givet’ye kadar derin menderesler oluşturarak
akar. Mendereslerin bazılannda savunmaya
uygun mevziler oluştuğu için buralarda
kale kentler kurulmuştur. Engebeli
dağ kütlesi Argonne masifi, kuzeye doğru,
Aisne Irmağının akaçladığı Ardennes ilinin
güneydoğu bölümüne kadar uzanır. Aisne
Vadisi ile hemen yanındaki tebeşir bölgesinde
yoğun biçimde tahıl ve şeker pancan
ekimi yapılır. Argonne ve Ardennes ise çok
sık ormanlarla kaplıdır.
Savunmaya ve manevraya elverişli olmamasına
karşın, Fransız Devrimi’nden sonra
bu bölge pek çok savaşa sahne olmuştur.
1794 seferberliği, Fransız-Alman Savaşı
(III. Napoleon’un 1870’te Sedan’da teslim
olması), I. Dünya Savaşı’ndaki Ardennes
Savaşı, 1918’de Argonne’da gerçekleşen
amansız Alman-Amerikan Çarpışması, Almanlann
1940’ta Sedan yakınlarında cepheyi
yararak Fransa’ya girmesi, Aralık 1944’te
Almanların Fransa’daki son saldırısı (Ardennes
Savaşı(*)) bunlar arasında sayılabilir.
Meuse üzerinde bulunan Sedan’da ve Aisne
kıyısındaki Rethel’de öteden beri yünlü
kumaş üretilir. Demir işleyen kuruluşların
bulunduğu Charleville-Mezieres’de tahta işçiliği
de yapılır. Chooz’da, 1967’den bu
yana işletilmekte olan 270 mW’lik bir
nükleer enerji santralı vardır. Charleville-
Mezieres il merkezi; Sedan, Rethel ve
Vouziers ilçe (arrondissement) merkezleridir.
İstinaf mahkemesi Nancy’de olup eğitim
de Reims’den yönetilir. Nüfus (1982)
302.338.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.