Arbogastes

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Arbogastes (ö. 8 Eylül 394), barbar kökenli
Roma komutanı. Gösterdiği Romalı
adayı, kukla imparator olarak tahta geçiren
ilk kişidir.
Büyük bir olasılıkla Frank kökenli olan
Arbogastes, Batı Roma ordusunda magister
equitum (süvari komutanı) rütbesine yükseldi.
380’de İmparator Gratianus tarafından,
Trakya’daki Gotlara karşı savaşan
Doğu Roma imparatoru Theodosius’un yardımına
gönderildi ve onun hizmetinde kaldı.
Tahta zprla el koyan Magnus Maximus’
un 388’de İtalya’da Theodosius’a yenilmesinden
sonra, Maximus’un oğlu Flavius
Victor’un ele geçirmiş olduğu Galya’yı, Batı
Roma imparatoru II. Valentinianus adına
geri aldı. Ertesi yıl, 384’te Galya’yı işgal
etmiş olan Frank önderler Marcomer ve
Sunne’yi antlaşma yapmaya zorlayarak,
Ren sınırında banşı sağladı. ,
Arbogastes, 391’de, comes (kont) ve naip
sıfatıyla Galya’nm mutlak hükümdan durumuna
geldi. Valentinianus onu görevinden
almaya kalkışınca, Arbogastes, bunu yapacak
güce sahip tek kişinin Theodosius
olduğunu ilan etti. Valentinianus, 15 Mayıs
392’de Vienna’da (bugün Vienne, Fransa)
öldü. Ölüm biçimi Arbogastes tarafından
hazırlanmış bir cinayeti akla getiriyordu.
Arbogastes, retorik hocası olan Eugenius’u
Batı Roma imparatoru ilan etti; Roma
Cumhuriyetine beslediği hayranlık ve Ariusçu
Hıristiyanlarla Katolikler arasındaki
çekişmeye karşıt duyduğu hoşnutsuzluk ile
paganizmi yeniden canlandırmaya çalıştı.
393-94 kışında, Ren boylarında Ripuraia
Franklan Chamavilere karşı başanlı bir
sefer yaptı, ama1 mayısta,!Theodosius pagan
başkaldırıyı ezmek amacıyla batıya yürüdü.
İki gün süren çarpışmalar Theodosius’un
zaferiyle sonuçlandı. Eugenius’un boynu
vuruldu, Arbogastes ise kendini öldürdü.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.