Arazi Çeşitleri Nelerdir

 Arazi Çeşitleri Nelerdir arazi çeşitleriosmanlilarda-toprak-sistemi

VAKIF ARAZİ

© Geliri sosyal hizmetlere ayrılan arazilerdir. ©Satılamazve başka gayeler için kullanılamazdı.

Has arazi

©Yıllık geliri 100 bin akçeden fazla olan yerlerdir.

© Padişaha şehzadelere vezirlere divan üyelerine beyler beylerine sancak beylerine verilirdi.

© Bu kişiler topladıkları bu vergiye karşı cebelü – tımarlı sipahi beslemek zoruna idiler.

MİRİ ARAZİ

© Devletin mülkiyetinde olan arazilerdir. © OsmanlInın toprağının büyük kesimi bu arazilerden oluşur © Kullanılması için halka dağıtılırdı.

© Vergisine verileceği yere göre ve vergi miktarına göre de isimlendirilirdi. Bunlar

DirlikArazi

 

 

MÜLK ARAZİ

© Bu arazinin mülkiyeti tamamen halka aitti. ©İki şekilde isimlendirilirdi.

Öşüriye

© Fethedilmeden öncede Müslüman’ın elinde olan arazidir. © Böyle topraklardan öşür vergisi alınırdı.

f Hareciye

© Gayrimüslimlerin elinde olan arazidir.

© Fetihten sonrada sahibine bırakılırdı.

© Böyle topraklardan haraç V^vergisi alınırdı.

Zeamet arazi

«Yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arası olan yerlerdir.

©Orta dereceli devlet verilirdi.

© Bunlarda cebelü beslerlerdi.

Tımar arazi

©Yıllık geliri 3bin ile 20 bin akçe arası olan yerlerdir.

© Bunlarda cebelü beslerdi.

Üç bölüme ayrılırdı.___________

Eşkinci tımarı

©Savaşta yararlılık gösterenlere verilirdi.

Mustahfaz tımarı © Cami görevlilerine verilirdi. Hizmet tımarı

© Saray görevlilerine verilirdi.

S

Dirlik arazilerin gelirleri aşağıdaki yerlere de ayrılırdı. ©Ocaklık: Geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan arazi.

©Yurtluk: Geliri sınır boylarındaki askerlere ayrılan arazi.

©Mukataa: Geliri doğrudan hâzineye ayrılan arazi ©Paşmaklık: Geliri padişah hanımlarına ve kızlarına ayrılan arazi.

© Malikâne: Geliri devlete üstün hizmet görmüş kişilere ayrılan arazi.

©Arpalık: Geliri emekli devlet memurlarına ayrılan arazi.

© Metruk: Tarıma kapalı otlak, mera ya da kullanılmayan arazi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*