ARAS IRMAĞI,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

 Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Erzurum ilinin güneyindeki Bingöl Dağı’mnkuzey yamaçlarından doğar. Türkiye, İran ve SSCB topraklannda akarak Hazar Denizi’ne dökülür;’Türkiye toprakları içindeki uzunluğu-548, toplam uzunluğu ise’1.059 kilometredir

 
Başlarda’ güneydoğu-kuzeybatı yönünde akan Arâs Irmağı daha sonra geniş bir yay çizerek kuzeye yönelir. Pasin Çayı’yla birleş-‘ tikten sonra geniş tabanlı bir vadi içinde, yer yer menderesler çizerek doğuya doğru akar. Horasain ve Xârakurt arasında, derinliği kimi yerde 1.000 metreyi bulan dar bir vadiden ge^r ve d^â sonra akışını geniş düzlüklerde sürdürür; önce Kağızman’a, ^ ardından Iğdıf OvasViîâ ulaşır. Tuzluca’nın kuzeyinde Arpaçay’la birleşeiı ve sulan iyice çoğalan Aras Irmağı, Türkiye-SSGB sınınnın 150 kilometrelik bölümünü oluşturur. Daha sonra Türki-ye topraklarından çıkarak İran-SSCB sının boyunca akar ve Kura Irmağı’ylâ birleşerek Hazar Denizi’ne’ Bökülür.
Aras-Irmağı, kış mevsimi çok soğuk ve uzun geçen yüksek dağlarla kaph bir bölgededir. Bol kâr yağışımn düştüğü ve erimenin olmadığı kasım ile mart aylan arasında, ınria-ğıri’ sulan azalır; yukan kısımları yer yer donar. Nisan ayında ilkbahar yağmurlan ve eriyen karlarla beslenen Aras Irmağı’nın sula-n yükselir. Çok yağmur yağdığı ve karlânn hızla eridiği zamanlarda, özellikle” Pasinler Ov’a’sı’hda taşkın ve sellere yol açar. Akışı düzensiz olduğu i^ri ulaşıma elverişsiz olan ırmaktan’ İğdır, Pasinler ve Kağızman ovalan-mh suİânmasında’yararlanılır. Kaynağına ya-kın olan yükân bölümünde alabalık, aşağı bölümünde is6 sazan bahğı avlanır. Yörede, Aras Irmağı’nm sulannın hastalıklan iyi ettiğine inanıür. Bu inanış Aras’ın cennetten çıkan dört ırmaktan biri olduğu söylencesinden kaynaklanmaktadır. ■ ‘> .


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.