Aralık

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Aralık kestirimi, istatistikte, bir topluluğa
ait bir parametrenin (örn. ortalama değer,
standart sapma, oran) bu parametreyi içerme
olasılığı en yüksek olan aralığın ya da
değer kümesinin hesaplanmasıyla belirlenmesi.
Burada yüzde 95-99 arasmda bir
olasılık genellikle yeterli bulunur.
Toplulukla ilgili bir parametreyi, örneğin
ortalama değeri içeren bir aralığı saptamak
için, topluluktan alman rastgele bir örnekleme
ilişkin ölçümlerden elde edilen değerlerin
istatistiksel hesaplamalan yapılır ve
örneklemin özelliklerinin topluluğun tümünü
ne kadar tıpkılıkla temsil ettiğine ilişkin
(matematiksel olasılık kuramıyla elde edilen)
bilgi uygulanır.
Olasılık hesaplan, saptanan aralığın hangi
zaman yüzdesinde doğru olduğunu göstermekle
birlikte, bu doğruluğun yerilen herhangi
bir örneklem için geçerliliğine ilişkin
olasılıklan vermez. Pek çok örneklemden
hesaplanan aralıkların ancak bir bölümü
istenilen parametrenin gerçek değerini
verir.
Aralıkların belirlenmesi; örneklemin dağılımı,
büyük örneklemlerde normal dağılıma,
küçük örneklemlerde ise Student dağılımına
ya da ki-kare dağılımına yaklaşıyorsa
olanaklıdır, (bak. Student sınaması).
Güvenilirlik aralıklan adı verilen bu aralıkların
uç noktaları alt ve üst güvenilirlik
sınırlan, kullanılan olasılık ise güvenilirlik
katsayısı olarak adlandınlır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.