Jura çağının sonunda yaşayan otcul bir dinazor olan Apatosaurus yeryüzünde yaşamış hayvanların en büyüklerinden biriydi;ağırlığı 32 tonu bulabiliyordu.
Jura çağının sonunda yaşayan otcul bir dinazor olan Apatosaurus yeryüzünde yaşamış hayvanların en büyüklerinden biriydi;ağırlığı 32 tonu bulabiliyordu.

Apatosaurus

Apatosaurus
Jura döneminin sonunda, yani günümüzden 140 milyon yılı aşkın süre önce Kuzey Amerika’nın batı kesiminde yaşamış otçul dev boyutlu dinozor türü. Dinozorlarla ilgili pek çok filmde ve kitapta kullanıldığı adıyla Brontosaurus da denen bu dev boyutlu dinozora, paleontoloji uzmanları, Apatosaurus adını vermişlerdir. Brachiosaurus,Diplodocus veCamarasaurusgibi başka dev boyutlu dinozorlarla birlikte, Sauropoda alttakımı- nı oluşturur. Apatosaurus’un dev, varil biçimi bir bedeni vardı; ayakları 5 parmaklı, bacakları kısa ve kalın, kuyruğu ve boynu uzundu. Toplam uzunluğu 25 m’yi aşıyor, ağırlığı 18-32 ton arasında değişiyordu. İnce uzun kafatası kısa, ama sivri dişlerle donanmıştı. Kafatası ve beyin bağlantıları zayıf olduğundan, genellikle başsız bulunan Apatosauruslarm ilk iskeletini bulan (1979) ABD’li paleontoloji uzmanı O. C. Marsh/ hemen yakında bulduğu, günümüzde Camarasaurus adı verilen bir dinozorun kafatasının, Apatosaurus iskeletinin eksik parçası olduğunu sanmış, bu yüzden 1970 yıllarında bu yanlış düzeltilinceye kadar, Apatosaurus basık burunlu bir kafası ve burgu gibi dişleri olan bir dinozor olarak belirmlenmiştir.

Paleontoloji uzmanları uzun süre, Apatosaurus’u göllerde, bataklıklarda ve ırmaklarda beslenip dolaşan bir yarı su canlısı sanmışlardır. Bu düşünce, hayvanın bacaklarının o ağır bedeni taşıyamayacağı, dolayısıyla da, bedenini hareket ettirmesi için suda yaşaması gerektiği düşüncesinden kaynaklanmış, bazı bilim adamları uzun boynunun 6 – 8 m derinlikten soluk almasını sağladığı görüşünü öne sürmüşlerdir. Ama bu kuram görünüşte çökmüştür: Birkaç metre derinlikteki su basıncı bile, soluksuz kalması için yeterliydi. En son kuram, bütün Sauropoda’ların karada yaşamış oldukları, boyunlarının uzunluğundan yararlanarak ağaçların üst yapraklarıyla beslendikleridir.

Jura çağının sonunda yaşayan otcul bir dinazor olan Apatosaurus yeryüzünde yaşamış hayvanların en büyüklerinden biriydi;ağırlığı 32 tonu bulabiliyordu.

Jura çağının sonunda yaşayan otcul bir dinazor olan Apatosaurus yeryüzünde yaşamış hayvanların en büyüklerinden biriydi;ağırlığı 32 tonu bulabiliyordu.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*