anyon

anyonanyon
Bir ya da birden çok elektron kazanmış dolayısıyla negatif yüklü atom ya da molekül. Suda çözünen ve elektrik akımını ileten maddeler, pozitif ya da negatif yüklü iyonlar oluştururlar. Elektroliz sırasında negatif yüklü iyonlar pozitif elektroda (anot) giderler; bu yüzden Michael Faraday tarafından “anyon” diye adlandırılmışlardır. Sözgelimi, hidrojen klorünün (HCI) ve sülfürik asidin (H2S04) ayrışma ürünleri olan Cl” ve S0 42″ iyonları ile hidroksil iyonu (OH ) buna örnektir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.