Antemorolar

Antemorolar

- in wiki
0
0

Antemorolar, a n t îm o r o n a l a r olarak da
bilinir, Madagaskar’ın güneydoğu kıyısında
ve kıyı yakmlannda yaşayan bir halk.
Antemorolar (Kıyı Halkı), Batı Endonezya
grubuna giren Madagaskar dilinin bir lehçesini
konuşurlar. Uzun bir dönem boyunca,
Madagaskar’a büyük olasılıkla 16. yüzyılın
değişik dönemlerinde gelen Arap kökenli
beş ailenin yönetiminde yaşadılar. Bazı
Antemoro klanlan Hint kökenli olduklannı
öne sürerken, ötekiler kendilerini Madagaskar’ın
yerlisi kabul ederler. 1895’te Fransızlann
adayı son kez ele geçirmesinden sonra,
Antemorolann da siyasal örgütlenmesi sömürgeci
yapıya uydurulmuştur.
Antemorolar, ırmak vadileri boyunca, yoğun
yerleşme öbeklerinde yaşarlar. Çoğunlukla
birbirine komşu olan köyler, bölgeye
özgü dalgalı tepelerin yamaç ve doruklannda
kurulmuştur. Kıyı bataklığının dar şeridine
yerleşmiş balıkçı köyleri de vardır.
Antemorolann, kare yelkenlerle donatılmış
geniş kanoları ünlüdür . Erkekleri açık denize
çıkarken, kadınlan akarsularda ya da
deniz kıyısında avlanır. Antemorolar, zengin
alüvyonlu topraklarda pirinç ve benzeri
ürünler yetiştirir, kıyıdan uzak bölgelerde
ise sığırcılıkla uğraşırlar. Eskiden ticari
amaçla tuz arıtırlar, büyü ilacı satarlardı;
hekimleri de ünlüydü. Pakistan’dan ve Komoro
Adalanndan görece yeni gelmiş göçmenlerle
birlikte Antemorolar, Madagaskar’daki
küçük Müslüman azınlığın üyesidirler.
Erken dönem Antemoro yazarlannm
ürünü olan Arapça metinler henüz bilimsel
incelemeden geçmemiştir. Ama Antemorolann,
uzun bir dönem boyunca, yerel tarih
ve kültürü yazıya geçiren tek yerli halk
olduğu bilinmektedir.

About the author

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

çöl tilkisi

çöl tilkisi (Fennecus zerda), Catıidae (köpekgiller) familyasından, çölde