Anasayfa » wiki » Antalya Ovası

Antalya Ovası

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Antalya Ovası, Akdeniz Bölgesi’nde, Antalya
ilinde ova. Güneyden -Antalya Körfezi,
doğudan Aksu Vadisinin aşağı yatağı,
batıdan ve kuzeyden Bey Dağlarının birinci
sırasını oluşturan 1.500-2.000 m yüksekliğindeki
dağlarla çevrelenmiştir. Yüzölçümü
yaklaşık 1.600 km2, uzunluğu doğu-batı
doğrultusunda 40 km, genişliği kuzey-güney
doğrultusunda 60-70 km kadardır.
Antalya Ovası, yapısal bakımdan tam bir
ova niteliğinde olmayıp, Akdeniz kıyılarından
Toroslar’m eteklerine dayanan ve birbirinden
kesin olarak ayrılmış üç basamaktan
oluşan taraçalı bir yapıdadır. Bu taraçalann,
Antalya falezleri ve Aksu Vadisi tarafından
çevrelenen en alttaki, bir ova niteliği
taşır. Karstik yapılı dağlardan inen kireçli
suların getirdiği kalsiyumun karbonat çökeltilerinin
birikmesiyle oluşmuş bu traverten
taraçası, kuzeydoğudaki Düden batağından
güneybatıdaki, Antalya falezlerine doğru
hafifçe eğimlidir. Üstü, ince bir kırmızı
toprak katmanıyla kaplıdır. Ovanın kıyı
kesimi, genellikle dik falezlerden oluşmuştur.
Özellikle Antalya kentinin bulunduğu
yerde denize dik olarak inen kıyı, batıda ve
doğuda alçak plajlara dönüşür.
Ovaya en çok kış ve ilkbahar aylarında
yağış düşer. Yağış miktan, ovayı çevreleyen
dağların yamaçlarına doğru gittikçe artar.
Bu yamaçlardan doğan ve bol su taşıyan
karstik kaynaklar, ovayı sulayan irili ufaklı
birçok akarsuyu besler. Bu akarsuların en
önemlileri Aksu Çayı(*) ve Düdensuyu’dur.
Antalya Ovasının, özellikle en alt kademesi
yoğun bir yerleşme ve bitkisel üretim
alanıdır. Verimli topraklarında, sulama ile
pamuk, turunçgiller, sebze, yerfıstığı, susam
ve soya üretilir. Kuzeye doğru, yamaçlara
yakın yerlerde ise buğday ekimi ön
plana geçer. Ovadaki en önemli yerleşmeler
Antalya ve Aksu kentleridir.
Ova doğal bitki örtüsü açısından oldukça
yoksuldur. Geniş aralıklarla bodur makilere
rastlanır. Kuzeybatı kesiminde ise, kıyıdan
başlayıp içerilere uzanan kızılçam korulukları
vardır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.