Antakya

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Antakya ayin usulü, antîokheîa olarak
da yazılır, bati Süryan î ayin u su lü olarak
da bilinir. Süryani Monofizitler (Yakubiler)
ve Hindistan’daki Keralalı Malabar Hıristiyanları
(Yakubiler) ile, Katolik Kilisesi’ne
bağlı olduğu halde Doğu ayin usullerini
benimsemiş üç topluluk olan Katolik Süryaniler,
Maruniler ve – Keralalı Malankara
Hıristiyanları tarafından uygulanan ibadet
kur allan sistemi. Keldani ya da Doğu
Süryani ayin usulünden ayırmak amacıyla
Antakya ayin usulüne Batı Süryani ayin
usulü adı da verilir.
Hemen bütün Doğu ayin usullerinin ilk
örneği olan Antakya ayin usulü, Antakya
patrikliğinde doğmuş ve daha sonra Bizans
ve İskenderiye ayin usullerinin kaynağı
olmuştur. Kudüs-Antakya ayin usulünden
doğan Aziz Yakub Ayini de, bazı değişikliklere
uğrayarak bugün hem Katolik ve
Yakubi Süryaniler hem de Maruniler tarafından
uygulanmaktadır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.