Ansgar

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ansgar, a z i z , a n s k a r ya da a n s c h a r olarak
da yazılır (d. y. 801, Corbie yakınlannda,
Austrasia – ö. 3 Şubat 865, Bremen, Saksonya;
azizler listesine kabulü 865; yortu
günü 3 Şubat), ortaçağ Avrupa’sının misyonerlerinden,
Hamburg’un ilk başpiskoposu,
İskandinavya’nın koruyucu azizi.
Soylu bir aileden gelen Ansgar, Picardie’
de, Corbie Benedikten manastırında eğitim
gördü. 823’ten sonra Vestfalya’daki Corvey
(Yeni Corbie) keşiş okulunda dersler verdi;
bu arada vaaz vermeye de başladı. Sürgündeki
Dan kralı Harald, Karolenj imparatoru
I. Louis’den yardım isteyince, Louis,
Danlar arasında Hıristiyanlığı yaymakta
krala eşlik etmesi ve yardımcı olması için
Ansgar’ı gönderdi. Ansgar, 826’da Schleswig’deki
kısa süreli misyonerlik çalışmasına
başladı. 827’de Harald’ın düşüşü ve yardımcısı
Autbert’in ölümü, bu çalışmaya son
verdi ve Ansgar 829’da Franklara geri
döndü. Corvey’den keşiş Witmar’m yardımıyla,
İsveç’te Hıristiyanlığı yaymaya başladı.
İncil üzerine İsveç’te ilk kez vaaz veren
kişi olan Ansgar, Kral Bjöm tarafından
içtenlikle kabul edildi.
Louis, 831’de Ansgar’ı Corvey başkeşişi ve
Hamburg’da yeni kurulan piskoposluk bölgesine
de piskopos atamak üzere geri çağırdı.
Ansgar, 832’den başlayarak, bütün İskandinavya
halkına yönelik misyonerlik
çalışmalannı yönlendirdi. Roma’ya gitti ve
Papa IV. Gregorius tarafından başpiskoposluğa
atandı. Papalığın İskandinavya ve Slav
halklan arasındaki elçisi olarak, “Kuzeyin
Havarisi” unvanını kazandı. Hamburg’da
bir manastır ve okul kurdu; Louis, etkinliklerinin
merkezi olarak kullanması için
834’te Ansgar’a Turholt Abbey’i bağışladı.
Danları kendi yönetimi altında birleştiren
Kral I. Haarik (Horec), Schleswig’de Ansgar’ın
çalışmalanmn yeniden canlanmasına
izin verdi. Louis’nin ölümünden sonra (840)
Turholt, Ansgar’ın elinden çıktı ve 845’te
de Vikingler Hamburg’u tahrip ettiler. Piskopos
Gautbert’in ülkeden atılması üzerine,
İsveç’te sürdürülen misyonerlik çahşmalan
son buldu. İsveç halkı ve Danlar putperestliğe
dönerek Hıristiyanlığı reddettiler.
847’de Doğu Franklann kralı Alman
Louis, Ansgar’ı Bremen’e piskopos yaptı.
Ansgar, kuzey bölgelerini Hıristiyanlaştırma
çalışmalannı Bremen’den canlandırarak
yeniden yönlendirdi. Bir misyoneri 851’de
İsveç’e gönderdi ve yeni Dan kralı II.
Haarik’e Hıristiyanlığı kabul ettirdi. Daha
sonra, zaten din değiştirmeye niyetli olan
kralın, Hıristiyan misyonerlere vaaz izni
verdiği İsveç’e gitti (853-854). Bremen’e
dönmeden önce, bir putperest ayaklanmasını
bastırmayı başardı. Ölümünden kısa
süre sonra Papa I. Nicholas tarafından
azizler listesine alındı.
Ansgar’ın, ondan sonraki Bremen piskoposu
Aziz Rembert tarafından yazılan yaşamöyküsü
tarihsel bir belge olarak önemlidir.
Rembert’in Anskar m adlı kitabının
C. H. Robinson’ca yapılan İngilizce çevirisi
1921’de yayımlanmış ve bunu, E. de
Moreau’nun 1930’da yayımlanan Saint
Anschaire’i (Aziz Anschaire) izlemiştir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.