Anortit

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

anortit, kalsiyum aluminosilikat
(CaAİ2Sİ2 0 s) yapısında bir feldispat minerali.
Beyaz ya da grimsi renkte, gevrek, camsı
kristaller halinde bulunur. Öncelikle kayaç
yapıcı bir mineral olan anortit, cam ve
seramik yapımında kullanılır. İtalya’nın
Trentino, İsveç’in Södermanland, Hindistan’ın
Tamil Nadu, Japonya’nın Miyake ve
New Jersey’in Franklin yörelerinde olduğu
gibi, bazik korkay açlar da da bulunur. Aynntılı
fiziksel özellikleri için, bak. feldispat
(tablo).
Sodyum, potasyum ve kalsiyum aluminosilikatların
karışımı olan feldispat mineralleri
bir üçlü sisteme aittir. Bu sistemdeki her
mineral, bileşiminde bulunan üç katışıksız
bileşikten her birinin yüzdesine göre sınıflandmlır.
Son ürün de denilen bu katışıksız
bileşikler sodyum aluminosilikat, potasyum
aluminosilikat ve kalsiyum aluminosilikattır.
Anortit, bu sistemin kalsiyumlu son
ürünüdür ve An simgesiyle gösterilir.
Aynı sistemin sodyumlu son ürünü olan
albit (NaAlSİ3 0 g) ile anortit birbirleriyle
kanşarak katı bir çözelti dizisi oluştururlar.
Böylece doğada bu iki bileşik arasmda
sürekli bir kimyasal değişim gerçekleşir. Bu
dizinin üyeleri plajiyoklaz(*) olarak adlandırılır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.