Annaba

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Annaba, eskiden b ö n e ya da b o n a , Cezayir’de,
Annaba ilinin merkezi olan liman
kenti. Akdeniz kıyısında Tunus sınınnm ve
Seybouse Irmağı ağzının yakınındadır. Annaba’nın,
Garde ve Rosa burunlan arasındaki
doğal limanda (Golfe d’Annaba) yer
alması, 12. yüzyılda Fenikelileri buraya
çekmiş olabilir. Numidia krallannm oturduğu
yer, Hippo Regius adıyla Romalılara
geçti ve Pön Savaşlan’ndan sonra bağımsızlık
kazandı.
St. Augustinus piskoposluk bölgesini oluşturan
(İS 396-430) ve Hippo Konsili’nin (İS
393) toplandığı Hippo Regius, sonralan
Hıristiyan düşüncesinin merkezlerinden biri
durumuna geldi. 431’de Vandallar tarafından
yıkılan kent, 533’te Bizans imparatoru
Justinianos’un eline geçti ve aşağı yukan iki
yüzyıl sonra da (697’de) Araplar tarafından
istila edildi. İlk korsanlık merkezlerinden
biri olan Annaba, birbirini izleyen hükümdarlann
yönetiminde Kuzey Afrika’nın küçük
bir kenti olarak kaldı. 1832’de Fransızların
eline geçen Annaba, 1848’de Paris’ten
yönetilen bir bucak (commune) haline getirildi.
Annaba kıyıdan Edough Dağının mantar
meşesi ağaçlarıyla kaplı yamaçlarına doğru
yayılır. Kent merkezinde bulunan eski kentin
dar sokakları 19 Ağustos Meydanı’nı,
eski Fransız evlerini ve Salah Bey camisini
(1787) çevreler. 11. yüzyıldan kalan Sidi
Bu Moruan Camisi’nde, Roma yapılanndan
alınmış sütunlar kullanılmıştır. 1870’ten bu
yana Cours de la Revolution’un her iki
yanında gelişen yeni kentte Saint-Augustine
Katedrali (1850) ve Bazilikası (1881), bellibaşh
kamu yapıları, okullar, Hippo Müzesi
ve halk bahçeleri yer alır. Annaba’da aynca
uluslararası bir havaalanı da vardır.
Annaba, Cezayir’deki başlıca maden ihraç
merkezidir. En başta demir cevheri ve
güneydoğudaki Tebessa yataklanndan çıkanian
fosfat ihraç edilir. Buğday yetiştirilen
bereketli çiftliklerin, ormanlann ve maden
yataklarının çevrelediği kent, aynı zamanda
bir balıkçılık ve ticaret limanıdır. Başlıca
sanayi kuruluşları bir demir-çelik tesisi, bir
gübre fabrikası, otomobil ve demiryolu
atölyeleri ile bir aluminyum fabrikasıdır.
Nüfus (1983 tah.) 384.322.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.