Ankoleler

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ankoleler, n k o r e ya da a n k o r e olarak
yazıldığı gibi n y a n k o l e ya da n y a n k o r e
olarak da bilinir, Afrika’da Bantu dilini
konuşan Göller Arası halklarından biri.
Uganda’nın güneybatı bölgesinde Lake Edward
ve Lake George ile Tanzanya sınırı
arasında yaşarlar.
Ankoleler, bölgedeki öteki halklar gibi,
birbirinden oldukça farklı iki toplumsal
kesime aynlmışlardır. Nüfusun yüzde
10’unu hayvancılıkla uğraşan Himalar, geri
kalanını ise tanmla uğraşan Irular oluşturur.
Her iki kesim de ortak bir Bantu dili
konuşur. Geleneksel olarak birbirleriyle
evlenmeleri yasak olmasına karşın, aralannda
yoğun bir kültür alışverişi olmuştur.
Ataerkil klan ve topluluklara aynlırlar.
Poligami evliliklerde başlık olarak çok sayıda
hayvan verilir.
Hima ve Irularm farklı ekonomik uğraşları
farklı yaşam biçimlerine yol açar. Himalar,
birkaç değişik ailenin oturduğu, birbirlerine
yaklaşık 1,5 km uzaklıkta dağınık fcraa/’larda
(hayvanların barındığı alan çevresinde
kulübelerle oluşturulan çember biçiminde
yerleşme) yaşarlar. Geçimleri büyük ölçüde
sürülerinin ürünlerine dayanır. Irular ise
yerleşik çapa tanmcısıdırlar. Başlıca ürünleri
darıdır. 40-100 çiftlikten oluşan yerleşim
birimlerinde yaşarlar.
Ankoleler, geçmişte başında mugabe adlı
bir kral bulunan despotik bir devlet yapısına
sahiptiler. Himalar mugabe’ye sadakat andıyla
bağlıydılar. Iru köy başkanlan bulunduktan
topluluk tarafından seçilirdi. Hima
kabile reisleri onlar aracılığıyla haraç
toplardı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.