Anjou Sülalesi

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Anjou s ü l a l e s İ, adını Fransa’nın batısındaki
Anjou(*) bölgesinden alan, 10. ve 15.
yüzyıllar arasında birçok hükümdar yetiştirmiş
sülale.
İlk hanedan. Kral Robert Le Fort’un
oğullanndan birinin döneminde, Anjou’nun
yönetimi Ingelger’e bırakıldı. Ingelger ilk
Angevin hanedanını kurdu. Ingelger’in oğlu
Kızıl Foulques Normanları ülkeden çıkardı
ve Touraine’in bir bölümünü alarak sınırlannı
genişletti. Kızıl Foulques 942’de öldü.
Yerine geçen İyi Foulques döneminde,
daha önceki savaşların yol açtığı hasar
giderildi. Yaklaşık 960’ta İyi Foulques’un
yerine geçen I. Geoffroi Grisegonelle, bu
ilk feodal hanedana damgasını vuracak bir
yayılma siyaseti izlemeye başladı. Hugues
Capet’nin Fransa tahtını ele geçirmesine
yardımcı oldu, ama yeni kralın tahta geçişinden
(987) birkaç ay sonra öldü.
Geoffroi’nm ardından başa geçen III.
Foulques ‘Nerra, döneminin en dikkate
değer kişiliklerinden biri ve hanedanın en
güçlü üyesi olarak 987’den 1040’a değin
hüküm sürdü. Topraklarına saldıran komşularını
Anjou sınırlarının dışına sürdü.
Sınırlan boyunca iyice tahkim edilmiş ve
ahşap yerine taştan yapılmış kaleler inşa
ettirdi. Oğlu II. Geoffroi Martel (hd 1040-
60), babası tarafından başlatılan yayılma
siyasetini sürdürdü ve Maine’in bir bölümü
ile Vendömois’yı Anjou’ya kattı. Vârisi
olmadığından tahtı yeğenleri Sakallı Geoffroi
ile IV. Foulques paylaştılar. Çok geçmeden
aralannda çıkan silahlı çatışmanın
sonunda IV. Foulques 1068’de Geoffroi’yı
yenilgiye uğrattı. Ama IV. Foulcjues daha
önce Foulques Nerra’nın ele geçirdiği topraklann
çoğundan vazgeçmek ve kendi
mülkünü Normandiya düküne karşı savunmak
zorunda kaldı. IV. Foulques’un
1109’da ölümünden sonra yerine geçen oğlu
Genç Foulcjues, çeşitli savaşların yol açtığı
kayıpları gidermeye çalıştı. Oğlu Geoffroi
Plantagenet’yi, İngiltere kralı I. Henry’nin
kızı ve İmparator V. Heinrich’in dul karısı
Matilda ile evlendirdi.
Geoffroi Plantagenet, Matilda ile, evliliğinin
sonucunda, Normandiya ve İngiltere
üzerinde hak talep edecek konuma geldi.
Ömrünü rakipleri ve Angevin kale komutanlarıyla
savaşarak geçirmek zorunda kalmasına
karşın, Anjou’ya huzur getirmeyi
başardı. 1151’de Anjou’yu, daha sonra II.
103 Anjou , (Hercule-) François
Henry olarak İngiltere tahtına geçen oğlu
Henry’ye bıraktı. Henry, Anjou ve Maine
kontu ve Normandiya dükü sıfatlarıyla,
Fransa kralı^VII. Louis ile evliliği bozulan
Akitanyalı Eleonore (Alienor) ile evlendi.
Böylece Plantagenet hanedanının, İngiltere’den
Pireneler’e uzanan Anglo-Angevin
İmparatorluğu kurulmuş oldu.
Fransa kralı II. Philippe 13. yüzyıl başında
Anjou’yu İngiltere kralı John’un elinden
aldı. İngilizlerin Anjou’yu geri alma girişimi,
1214’te La Roche-aux-Moines’da yenilgiye
uğramaları üzerine sonuçsuz kaldı.
Paris Antlaşması (1259) ile Anjou, kesin
olarak Fransa’ya bırakıldı.
İkinci hanedan. Fransa kralı IX. Louis
1246’da Anjou’yu, daha sonra Napoli ve
Sicilya kralı olan kardeşi Charles’a verdi.
Charles’ın yerine oğlu II. Charles, onun
yerine de damadı Valois’lı Charles geçti.
Valois’lı Charles döneminde Anjou halkının
ekonomik ve toplumsal yaşam koşullan
önemli ölçüde iyileşti.
Valois’lı Charles’m oğlu, 1328’de VI. Philippe
adıyla Fransa tahtına çıktı. Böylece
Anjou bir kez daha krallığa bağlandı ve
Î351’e değin süren bu dönemde, krallığın
önemli bölgelerinden biri oldu.
Üçüncü hanedan. Fransa kralı II. Jean,
Anjou kontluğunu 1351’de oğlu Louis’ye
verdi. Böylece, üçüncü Angevin hanedanı
başlamış oldu; Anjou da 1360’ta düklük
yapıldı. Bu şırada Sir Robert Knollys komutasındaki
İngiliz kuvvetleri Anjou’da kol
geziyor ve büyük zararlara yol açıyordu.
Daha sonraki Angevin prensleri, düklüğün
savunmasından çok Napoli krallığını fethetmekle
uğraştılar. Bu nedenle babası I.
Louis gibi, II. Louis de yaşamının büyük
bölümünü Anjou’dan uzakta geçirdi. II.
Louis’nin ölümünden sonra, dul kansı Aragonlu
Yolande, Anjou’yu İngiliz saldırılanna
karşı korumaya çalıştı.
Anjou’nun son hâkimi I. Rene(*) oldu.
Onun 1480’deki ölümü üzerine Anjou kesin
olarak Fransız krallığına katıldı ve kaderi
krallığın kaderiyle bağlandı. Ayrıca bak.
Plantagenet.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.