Anhidrit

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

anhidrit, bir bileşiğin su kaybetmesiyle
oluşan kimyasal bileşiklerin ortak adı. Sülfürik
asitten türeyen kükürt trioksit (SO3 )
ile kalsiyum hidroksitten türeyen kalsiyum
oksit (CaO) birer inorganik anhidrittir.
Kükürt trioksit örneğinde olduğu gibi, bir
asitin su kaybetmesiyle oluşan oksitlere
genellikle asit anhidriti, kalsiyum oksit örneğinde
olduğu gibi, bir bazın su kaybetmesiyle
oluşan oksitlere de genellikle baz
anhidriti adı verilir.
Organik anhidritlerin en önemlisi,
(CH3C0 ) 2 0 formülündeki asetik anhidrittir.
Bu anhidrit sanayide iki ayrı yöntemle
elde edilir: 1) Asetaldehitin bir metal asetat
eşliğinde havanın oksijeniyle yükseltgenmesi;
2 ) asetik asitin asetilen ya da ketenle
tepkimesi. Öbür organik anhidritler de,
asetik anhidrit, keten metoksiasetilen ya da
azopropenil asetatla tepkimeye giren karboksilik
asitlerden elde edilebilir. Aynca,
açil halojenürlerin asetik anhidritle ya da
karboksilik asit ve piridinle tepkimesi de
anhidritleri verir.
Organik anhidritler, organik bireşim tepkimelerinde
bir bileşiğin molekülüne açil
kökü (RCO) katmak amacıyla kullanılır.
Suyla karboksilik asitleri, alkoller ve fenollerle
esterleri, amonyak ve aminlerle de
amitleri verecek biçimde tepkimeye girerler.
Asetik anhidrit, magnetik bant (teyp
bandı) ve dokuma elyafı üretiminin temel
maddesi olan selüloz asetatın üretiminde
kullanılır. Ayrıca, salisilik asit ile ısıtıldığında,
aspirin adıyla bilinen asetilsalisilik asiti
verir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.