Anhalt

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Anhalt, eski bir Alman devleti. 1863-1918
arasında düklük, Saksonya-Anhalt içine
alındığı 1945’e değin eyalet (Land) statüsüne
sahip olmuştur. 1949’da Demokratik
Alman Cumhuriyeti’nin bir eyaleti olan
Saksonya-Anhalt, 1952’de illere (.Bezirke)
ayrılınca, eski Anhalt toprakları Magdeburg
ve Halle illeri arasında bölüştürüldü.
Anhalt Düklüğü’nün toprakları (birincisi
doğuda Zerbst, Dessau, Köthen [Cöthen] ve Bernberg’i içine alan, İkincisi batıda
Ballenstedt çevresini kaplayan) iki büyük
bölüm ile tümüyle Prusya’nın Saksonya
eyaleti sınırlan içinde kalan beş küçük
bölümden oluşuyordu.
Anhalt Düklüğü’nün kurulu olduğu Elbe
Irmağının yukan kesimindeki düzlük alan,
11. yüzyılda Saksonya Düklüğü’nün bir
parçasıydı. Bu topraklar 12. yüzyılda Brandenburg
markgrafı I. Albrecht’in (Ayı)
mülkiyetine geçtikten sonra birleştirildi ve
Albrecht’in torunu Heinrich tarafından
1212’de ayn bir kontluğa dönüştürüldü.
1218’de prens (Fürst) unvanı alan Heinrich
1252’de öldüğü zaman, üç oğlu Anhalt
topraklarını aralarında paylaştılar. Bunun
sonucunda Aschersleben, Bernberg ve
Zerbst olmak üzere ailenin üç kolu ortaya
çıktı. Aschersleben kolu 1315’te ortadan
kalktı. Ötekiler 16. yüzyıla değin Anhalt-
Köthen ve Anhalt-Dessau adıyla varlıklannı
sürdürdülerse de 1603’ten sonra topraklan
dört parçaya bölündü: Dessau, Bernberg,
Zerbst ve Köthen. Zerbst, 1793’te öteki üçü
tarafından bölüşüldü. 1806’da Kutsal Roma-
Germen İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla,
ayakta kalan üç prens, dük unvanını
aldı. Anhalt’ın tümü, 1863’te £ Anhalt-Dessau’lu
IV. Leopold tarafından birleştirildi,
Anhalt, Reform sırasında Protestanlığı
benimsedi ve 17. yüzyıl başlannda Prusya’
nın etkisine girdi. Anhalt-Dessau’lu I. Leopold’un
18. yüzyıl başlarında Prusya ordusunda
gerçekleştirdiği yeni düzenlemenin,
II. Friedrich’in (Büyük) daha sonraki zaferlerinde
önemli bir payı oldu. Anhalt dükleri,
1807’de Napoleon’un kurduğu Ren Konfederasyonuma
katıldılar ve 1813’e değin
onu desteklediler. Daha sonra 1815’te Alman
Konfederasyonu’na ve 1828’de kuruluşuna
Prusya’nın öncülük ettiği Alman Gümrük
Birliği’ne (Zollvereiri) katıldılar. Anhalt,
1871’de yeni kurulmuş olan Alman
İmparatorluğu’nun bir eyaleti oldu. 1919’da
kabul edilen cumhuriyetçi Weimar Anayasası
uyannca Anhalt’ta düklük yönetimi
sona erdi. Anhalt 1945’e değin Almanya’
nm, 1949-52 arasında da Demokratik Alman
Cumhuriyeti’nin bir eyaleti olarak
kaldı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.