Anglosaksonlar

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Anglosaksonlar, İS 5.. yüzyıldan 1066
Norman istilasına değin İngiltere’ye yerleşerek
burada hüküm süren Germen halklan.
Anglosakson deyimini, Britanya Saksonlannı,
Aziz Bede’in Eski Saksonlar (Antiqui
Saxones) olarak adlandırdığı Kıta Avrupası
Saksonlanndan ayırt etmek için Avrupalı
yazarlann ilk kez 8. yüzyıl sonlannda kullandığı
söylenebilir. Norman istilasından
sonraki vakanüvisler, bu terimi “İngiliz”
anlamında kullanırlar. Kral Alfred (ö. 899)
ve ardıllarının da zaman zaman kullandığı
“Anglosaksonların kralı” (rex Angul-Saxonum)
unvanı 11. yüzyıl krallannca da yeniden
kullanılmıştır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.