Anglosakson

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Anglosakson ceza yargılaması hukuku,
İngiltere’de çok eski yasalara ve mahkeme
içtihatlanna dayanan hukuk dalı. 1967’de
kabul edilen Ceza Adaleti Yasası ve
197İ’de kabul edilen Mahkemeler Yasası
bu dala önemli yenilikler getirmiştir.
Ceza yargılaması hukuk yargılamasına
benzer. Savcılık yoktur. Kuramsal olarak
herkes davacı olabilir. Uygulamada kovuşturma
görevini kolluk kuvvetleri yürütür.
Ceza yargılaması, suçlama sisteminin özelliklerini
taşır: Yargıç kendiliğinden harekete
geçemez. Herkes suçlamada bulunabilir
ve taraflar eşit durumdadır. Yargıç delil
toplamada serbest olmayıp, tarafların ortaya
koyacakları delillerle bağlıdır. Mahkeme
baştan sona kadar açık ve sözlü olarak
yürütülür. İngiltere’de kolluk kuvvetlerince
yapılan hazırlık soruşturmasında, sanığa
haklan ve soru sorma yetkisi öğretilir.
Ceza yargılaması, sanığın mahkeme (Magistrates
Court) önüne çıkarılması ya da
şikâyet dilekçesinin verilmesi ile başlar.
Mahkeme suçun yargılanması bakımından
yetkili ise esas hakkında da karar verir;
yetkili değilse ilk soruşturmayı yaparak, suç
kuşkusunun kuvvetli olup olmadığını inceler.
Güçlü bir kuşku nedeni varsa, davayı
yetkili olan jürili mahkemeye gönderir.
Jürili mahkeme önündeki yargılama ikiye
ayrılmıştır. Jüri sanığın fiili işleyip işlemediği,
suçlu olup olmadığı konusunda karar
verir. Jüri, sanığın suçsuz olduğuna karar
verirse sanık hemen salıverilir. “Halkın sesi
hakkın sesidir” düşüncesinden hareketle ve
halkın temsilcileri olan jüriden daha üst bir
makam bulunmaması nedeniyle, jürinin
verdiği beraat karanna karşı kanun yolu
tanınmamıştır. Jüri sanığın suçlu olduğuna
kanaat getirirse, ikinci aşamaya geçilir ve
yargıç tek başına, jüri üyeleri hazır bulunmaksızın
cezayı belirler.
Anglosakson ceza hukukunda mahkeme
de korunmuş, mahkemeye saygısızlık çok
geniş bir suç türü olarak tanımlanmıştır.
Mahkemeye yalan beyanda bulunmak, kamuoyunu
etkilemek, yargıca özel bilgiler
vermek ve tanıklık görevini yerine getirmemek
gibi eylemler bu suç kapsamında
cezalandırılır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.