Angell Robert Cooley

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Angell, Robert Cooley (d. 29 Nisan 1899,
Detroit), hükümet organlan, kilise, aile,
şirketler, kulüpler, kooperatifler ve benzeri
toplumsal kurum ve gruplarda bireylerin
etkileşimi üzerine yaptığı çalışmalanyla tanınmış
sosyolog.
Michigan Üniversitesi’nde öğrenim gördü,
1924’te doktorasını tamamladı. Daha sonra
Michigan Üniversitesi’nde ders verdi,
1935’te sosyoloji profesörü oldu, 1969’da
emekliye ayrıldıktan sonra da ders vermeyi
sürdürdü. 1940-52 arasında bölüm başkanlığı
yaptı. 1949’da Paris’te UNESCO’nun bir
projesini yöneten Angell 1950-56 arasında
da ABD UNESCO Ulusal Komisyonu’nda
üyelik yaptı. Johns Hopkins Üniversitesi’nde
ders verdi (1957), Toplumsal Çatışmalar
İçin Çözüm Araştırmaları Merkezi’nde
müdür (1961-65) ve Orta Dereceli Okullar
İçin Sosyolojik Kaynaklar adlı kurumda
yönetici (1966-71) olarak bulundu.
Angell’ın sosyolojik araştırmalannı içeren
çeşitli yayınları vardır. Pek çok yapıtı arasında,
Amerikan üniversitelerindeki öğrenci
yaşamının incelendiği The Campus (1928;
Kampüs); Sociological Theory and Social
Research (1930; Sosyoloji Kuramı ve Sosyal
Araştırma); A Study o f Undergraduate Adjustment
(1930; Üniversite Öğrencisinde
Uyum Üzerine Bir Çalışma); The Family
Encounters the Depression (1936; Bunalım
Karşısında Aile); The Integration of American
Society (1941; Amerikan Toplumunda
Bütünleşme); Readings in American Social
Classes (1945; Amerikan Toplumsal Sınıflan
Üzerine Yazılar); The Moral Integration
o f American Cities (1951; Amerikan Kentlerinde
Ahlaki Bütünleşme); Free Society
and Moral Crisis (1958; Özgür Toplum ve
Ahlak Bunalımı); A Study in the Value o f
Soviet and American Elites (1963; Sovyet ve
Amerikân Seçkinlerinin Değerleri Üzerine
Bir Çalışma); Peace on the March (1969;
İlerleyen Barış) ve The Quest for World
Order (1979; Dünya Düzeni Arayışı) sayılabilir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.