Anasayfa » wiki » Angarya

Angarya

angarya, bir kişinin ya da bir insan
topluluğunun ücret ödenmeksizin zorla çalıştırılması
ya da bir malın semerelerinden
karşılıksız olarak yararlanılması. Kendi isteğiyle
çalışan ya da zorla çalıştırılan kişiye
ücret ödenmemesi, angaryadır. Ortaçağda
kişilerin, senyörlere ya da devlete karşı
ücretsiz çalışma yükümlülükleri vardı. Fransız
Devrimi’nden sonra Avrupa’da angarya
yasaklanmıştır.
1961 Anayasası’mn 42. maddesi angaryayı
yasaklamış, ancak yurt savunmasından kaynaklanan
gereksinmeler için zorla çalıştırmayı
saklı tutmuştu. 1982 Anayasası’nda
angarya yasağı, kişinin “iradesi dışında bir
faaliyette bulunmaya mecbur bırakılması
hem kişi hürriyetiyle bağdaşmayan bir husustur,
hem de bu duruma sokulan kişi için
bir eziyet teşkil eder” gerekçeleri ile, kişinin
hak ve ödevlerini düzenleyen ikinci bölümde,
18. maddede düzenlenmiştir. 1982 Anayasası’na
göre, angarya yasaktır. Ancak,
hükümlülük ya da tutukluluk süreleri içindeki
çalıştırmalar, olağanüstü durumlarda
vatandaşlardan istenecek hizmetler, ülke
gereksinmelerinin zorunlu kıldığı alanlarda
öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki
beden ve fikir çalışmaları angarya sayılmış,
bu tür çalıştırmaların biçim ve koşullarının
yasayla düzenleneceği hükme bağlanmıştır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.