Andros

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Andros, Ege’de bir Yunan adası ve ilçe
(ıeparkhıa). Kiklâdhes grubunun en kuzeyinde
bulunan Andros, 380 km2 yüzölçümüyle
bu grubun ikinci büyük adasıdır.
Ormanlık, sulak ve dağlık bir adadır. Doğu
kıyısında bulunan ilçe merkezinde çok sayıda
Arnavut yaşar. Andros kasabasının güneyinde
Körthion limanı, kuzeyinde ise bir Venedik
kalesi ve ortaçağdan kalma bir kasabanın
yıkıntılarının bulunduğu Palaiökastron vardır.
İlkçağda adanın merkezi olan Palai
polis’in yıkıntıları arasında, batı kıyısındaki
Palaipolis adlı küçük köy de yer akr.
İlkçağda ada halkının çoğu İonialıydı.
Önceleri, Euboia’nm (Eğriboz Adası) ikinci
büyük kenti Eretria’ya bağlı olan Androslular,
İÖ 7. yüzyılda Yunanistan’ın kuzeydoğusundaki
Khalkidikhi Yarımadasında koloniler
kurdular. Ada halkı İÖ 490’da
Perslere boyun eğdi. İÖ 480’de Pers kralı
Kserkses’e gemi sağladığı için Atina donanması
tarafından yağmalandı. Perikles, AtinalIların
adaya yerleştirilmesi için Androslulara
baskı yaptı; ama İÖ 411 / 410’da ada
halkı ayaklandı. 4. yüzyıl süresince Sparta
karşıtı Delos Birliği’nin üyesiydi. İÖ 200’de
Romalılar, Pergamonlular ve Rodoslulardan
oluşan bir donanma adayı işgal etti. İÖ
133’te Roma’nın Asya eyaletlerinin bir
parçası olana değin Pergamon’a bağlı kaldı.
IS 1207’den. 1566’ya değin Venediklilerin
koruması altındaydı. Bu tarihten sonra
OsmanlIların eline geçti. 1829’da Yunanistan’a
katıldı. Nüfus (1981) ada, 9.020; kent,
1.631.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.