Andreas (k a y s e r îl î )

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Andreas (k a y s e r îl î ) (ü. 6-7. yy) Kaisareia
(Kayseri) piskoposu. Kilise babalan döneminden
beri Vahiy Kitabı (Kıyamet) üzerine
yazılmış belki de en önemli Yunanca
yorumun yazan. Yorumları, İncil metinlerinin
Yunanca biçimini etkilemiştir.
Andreas’ın yorumunda 4. yüzyıl Yunan
din bilgini Nazianzoslu Gregorios’un ve 6.
yüzyıl Yeni-Platonculanndan Sahte Dionysios
Areopagites’in büyük ölçüde etkileri
olmuştur. Metnin açıklanmasında. Vahiy
Kitabı’nın dünyadaki tanrısal düzenin ifadesi
olduğunu savunan özgün bir Hıristiyan
tarih yorumunun izleri vardır. Andreas
buradan yola çıkarak tarihin ve mistik
olanın tekanlamlı ya da eşanlamlı anlaşılmaması
gerektiği sonucuna vanr. İncil metinlerinin,
tarihsel (gerçeklere uygun), mecazi
(metaforik) ve tinsel (mistik) olmak
üzere en az üç anlam düzeyi içermekle
birlikte, mecazi ve simgesel anlamlarının
yalnızca imgelem düzeyinde anlaşılmaması
gerektiğini savunur. Bu “mistik” formlar
daha çok, insan dilinin yeteneğini aşan
gerçeklik ve • deneyimlerin ifadesi olarak görülmelidir.
Olgularla ilgilenen Andreas, Incil’i
yorumlayan kişinin belli sınırlar içinde
kaldığını kabul eder ve kehanetin açıklanmasında
söz konusu olacak kısıtlamalara dikkati
çeker. Bununla birlikte, Kutsal Metinler’in
mistik ya da tinsel anlamım da vurgulamıştır.
Dünyevi şeylerin gelip geçici olduğunu, gelecek
yaşamdaki mutluluk (eskatoloji) için çaba
göstermek gerektiğini söyler. İlk Hıristiyan
yazarların İndi yorumlarından seçmeler yaparak
değişik görüşleri sergilemiştir, ilk
Hıristiyan yazarlann yazdıklarından günümüze
ulaşabilmiş olanlar da ancak bu
seçmelerdekiler, bir de Andreas’ın kendi
yapıtlarındaki alıntılardır. Eleştirel bilimsel
incelemelerde, Andreas’m açıklamalarının
Vahiy Kitabı metninin bir parçası haline
geldiği, bu metnin en anlaşılmaz bölümlerini
oluşturduğu görüşü ileri sürülür. Sonraki
yorumculann kaynak olarak kullandığı
70’ten fazla el yazmasından oluşan bu
yorum J.P. Migne’nin Patrologia Graeca
(106. cilt, 1866; Yunanlı Babalann Deyişleri)
adlı derleme dizisinde yer alır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.