Andre Delongjumeau

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Andre d e l o n g j u m e a u , a n d r e d e l o n g u –
m e a u olarak da yazılır (ü. 1238-53), Fransız
Dominiken din adamı. Fransa kralı IX.
Louis’nin (Aziz Louis) elçisi olarak, Moğol
hanı Güyük’ün sarayına gönderilen bir diplomatik
heyete başkanlık etmiştir. 1249-51/
52 arasında Orta Asya’yı aşarak gerçekleştirdiği
bu yolculukla ilgili raporu, gerçeklerin
yanında, gerçek olmayan şeylere de yer
vermesine karşın önemli gözlemler içermektedir.
Andre, ilk diplomatik görevini Konstantinopolis’te
(İstanbul) yaptı (1238) ve dönüşünde
yanında Hıristiyanlığın kutsal emanetlerinden
biri olan İsa’nın dikenden tacını
getirdi. Louis bu emanetin saklanması için
Paris’te Sainte-Chapelle’i yaptırdı. 1247’de
Papa IV. Innocentius Andre’yi bir heyetle
birlikte Kars’taki Moğollara gönderdi. Moğollar,
Müslümanlara karşı ortak bir saldın
düzenleyerek Suriye’yi ele geçirmeyi önerdiler.
Bunun üzerine Louis tarafından Moğol
hanı Güyük’le görüşmeleri sürdürmek
üzere görevlendirilen Andre, kendisine eşlik
eden heyetle 1249 başlannda Kıbns’tan
yola çıktı. Hazar Denizinin güney ve doğu
kıyılannı dolaşıp Türkistan ve Taşkent’in
kuzeyinden geçerek Orta Moğolistan’daki
Karakurum’a ulaştı. Saraya vardığında Güyük’ün
öldüğünü öğrendi ve han naipliğini
üstlenmiş olan Güyük’ün annesi Oğul-Geymiş’in
küstahça yazılmış bir mektubuyla
ülkesine geri dönmek zorunda kaldı. Andre’nin
bu yolculuğunun öyküsü, Fransisken
din adamı Guillaume de Rubruquis’nin
seyahatnamesinde yer verdiği alıntılarla günümüze
değin ulaşmıştır. Bunlarda Tatar
gelenekleri gerçeğe oldukça yakın bir biçimde
betimlenmiştir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.