Anasayfa » wiki » Andırın

Andırın

Andırın, Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgeleri
arasında, Kahramanmaraş iline bağlı
ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü
1.178 km2 olan Andınn ilçesi kuzeyden
Göksün, doğudan Merkez ve Türkoğlu
ilçeleri, batıdan ise Adana ili ile çevrelenir.
Kuzeybatısında Nur ve Gâvur adlarıyla da
anılan Amanos Dağları vardır. Toroslar’m
güney uzantısı olan bu dağlar, kırıklı kıvrımlı
bir sıra halinde uzanır. Amanos Dağlarının
oluşturduğu, yüksekliği 1.000-2.000 m
arasında değişen geniş platolarda hayvancılık
yapılır, ilçe topraklarını Ceyhan Irmağının
kollan olan Keşiş ve Andırın çaylan
sular. Ovalar yok denecek kadar azdır.
Andmn’da başta gelen ekonomik etkinlik
bitkisel üretimdir. En çok buğday, nohut,
pamuk ve ayçiçeği yetiştirilir. Meyvecilik ve
sebzecilik de yapılır. Yüksek yaylalarda
yapılan hayvancılık da önemli bir uğraştır.
Ormancılık son yıllarda önem kazanmıştır.
Andınn, Osmanlılar döneminde bir kaza
merkezi iken, 1855’te merkez Kesim köyüne
taşınmıştır. 1863’te kaza merkezi yeniden
Andınn olmuştur. Şemseddin Sami
KamusU’l-Âlam’da Andınn’ı “Halep vilayeti
Maraş sancağına bağlı kaza merkezi bir
köy” olarak anlatır. Andırın, Cumhuriyet’
ten sonra 1925’te ilçe haline getirilerek
Kahramanmaraş’a bağlanmıştır. Andırın
Belediyesi 1953’te kurulmuştur. Nüfus
(1985 geç.) ilçe, 43.359; kasaba, 6.121.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.