Andijan Özbek

Andijan, Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde
yönetim bölgesi (<oblast). Yüzölçümü
4.200 km2’dir. Doğu Fergana Vadisinde
bulunan Andijan batıda bir ovayı, doğuda
ise Fergana ve Alay Dağlarının alt yamaçlanm
içine alır. Bölgedeki başlıca ırmak,
Siriderya’nın bir kolu olan Karaderya’dır.
Büyük Fergana, Güney Fergana ve Büyük
Andijan sulama kanallan bölgeyi çaprazlama
keser. İklim, yazlan sıcak, kışları oldukça
soğuk geçen kara iklimidir. Yıllık yağış
miktarı yaklaşık 200-300 mm’dir. Bölge
topraklannın yarıdan çoğu sulanmaktadır.
Pamuk, üzüm, meyve başlıca ürünlerdir;
ipekböcekçiliği de yapılır. Burası aynı zamanda
Özbekistan’ın başlıca petrol üretim
bölgesidir. Kocaâbad’dan doğal gaz elde
edilir. Bunlar dışındaki önemli sanayi etkinlikleri
arasında ham pamuk ve başka tanmsal
ürünlerin işlenmesi ile sulama araçlan
üretimi vardır. Kentsel nüfus oranı, 1983
verilerine göre yüzde 30’un üstündedir.
Sovyetler Birliği’ndeki en yoğun yerleşim
bölgesi olan Andijan’da nüfusun beşte dörtten
çoğunu Özbekler oluşturur. Başlıca
kentler yönetim merkezi Andijan ile Leninsk’tir.
Nüfus (1983-tah.) 1.481.000.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)