Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

anatomi

anatomiEkran Alıntısı
Biyolojinin bitkilerin, hayvanların ve öbür biyolojik or­
ganizmaların yapısıyla ilgilenen dalı. Anatomiyle ilişkili
bir dal olan karşılaştırmalı anatomiyse, hayvan biçimle­
rinin yapılarındaki farklarla ilgilenir.
Anatomi pekçok alt dala ayrılır. Genel olarak anato­
mi, çıplak gözle görülebilecek yapıların incelenmesiyle
ilgilenir. Dokubilim (histoloji), doku yapısının, hücrebi-
lim (şitoloji), hücre yapısının incelenmesini konu alırlar.
Dokubilim ve hücrebilim incelemeleri mikroskop kul­
lanımını gerektirdiği için, bu iki dala, birlikte “mikrosko-
pik anatomi” de denir. “İşlevsel anatomi”de olduğu gi­
bi, bu sözcüklerin herhangi birinin önüne “işlevsel”
sözcüğü yerleştirildiği zaman, organizmanın işlevinin
incelenmesini konu alan fizyolojiyle bağlantı kurulmuş
olur.
Anatominin iki başka alt dalı da, embriyobilim ve es­
ki anatomidir. Embriyobilim (embriyoloji) genel olarak
“gelişmenin anatomisi” diye de adlandırılır, çünkü bü­
tünüyle farklılaşmış doku,, organ ya da organizmaların
oluşma ve gelişmesiyle ilgilenir. Eski anatomi (paleoa-
natomi) soyu tükenmiş olan organizmaların yapısının
incelenmesidir.
ANATOMİ TARİHİNİN BAŞLANGICI
Aristoteles.
Anatomi çalışmaları yapmaya yönelik bili­
nen ilk girişimler Bat/da Aristoteles (İ.Ö. 384-22 [?]) ta­
rafından yapılmıştır. Bununla birlikte, İ.Ö. 3000-İ.Ö.
1600 arasından kalan bazı papirüsler, eski Mısırlıların
mumyalama sırasında anatominin bazı konularıyla ilgi­
lenmiş olduklarını göstermektedir. Biyoloji biliminin
ya gibi geniş bir yelpaze oluşturan yaklaşımlardan ya­
rarlanmaktadırlar. Bir bütün olarak anatomi, iki bin yıl
içinde, tam bilgisizlikten yola çıkıp tutarlı, bütünsel bir
bilim durumuna gelmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.